MBO
PO
VO

Podcast Samen Opleiden | #10 Samenwerken in de inductiefase

Het samenwerken aan inductie is een verbreding van dat wat er in partnerschappen gebeurt aan kwaliteitsontwikkeling Samen Opleiden. Er is een kwaliteitskader ontwikkeld met vier waarborgen voor de kwaliteit van Samen Opleiden en Inductie en een werkwijze voor peerreview. In deze podcast gaan we in gesprek over het samenwerken aan inductie. Het partnerschap ‘Opleiden in de school’ is een van de drie deelnemers aan de pilot van OCW (voor het PO) ‘Doorlopende begeleiding startende leraren’. In deze tiende aflevering van de Podcast Samen Opleiden gaat gastheer Joep Stassen in gesprek over samenwerken in de inductiefase met Claudia Lammerding, projectleider ‘Doorlopende begeleiding startende leraren’ en Patrick Scheijvens, lid van het projectteam en directeur van Kindcentrum Het Maasveld in Tegelen.

De pilot ‘Doorlopende begeleiding startende leraren’

“We zijn deze pilot gestart met de vraag: wat werkt in de begeleiding van een startende leraar? Hoe kunnen we zorgen dat de leraar met enthousiasme zijn volledige potentieel kan ontwikkelen in het onderwijs, ten goede van het kind?”, vertelt Claudia. “Binnen de pilot hebben we vier lijnen uitgezet: de innovatieteams inductiefase, een werkomgeving voor de startende leraar binnen de professionele teamcultuur, een training voor starterscoaches en een jaarlijks symposium.” Patriick vult aan: “In de praktijk beginnen nieuwe collega’s, vers van de pabo, enthousiast in het werkveld en gaan ze aan de slag met een eigen groep, maar na een x aantal jaar verliezen zij hun motivatie om in het basisonderwijs te blijven werken. Dat is ontzettend zonde omdat we ze heel hard nodig hebben en omdat gemotiveerde mensen bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Het is belangrijk de reden te  onderzoeken door zowel opleiding als het werkveld.”

Gemotiveerde mensen dragen bij aan kwaliteit en goed onderwijs voor onze leerlingen.”
Patrick Scheijvens, lid van het projectteam en directeur van Kindcentrum Het Maasveld

Parick vervolgt: “Het blijkt vooral van belang om in te zetten op de begeleiding van starters binnen een professionele teamcultuur. Deel uitmaken van een netwerk motiveert om in het onderwijs werkzaam te blijven. De begeleiding van starters is maatwerk. We werken vraaggestuurd op de verschillende lagen van het partnerschap. Verschillende besturen werken samen binnen het partnerschap en zijn allemaal op zoek naar goed inductiebeleid. Er zijn verschillende accenten maar de kern is overal hetzelfde.”

“In de innovatieteams gaan de starters zelf, met starterscoaches, schoolleiders, opleiders en HR-medewerkers samen een relevant vraagstuk dat leeft in de praktijk onderzoeken. Er wordt gekeken; wat kunnen we samen bereiken.” “Binnen de innovatieteams draagt iedereen gelijkwaardig bij vanuit zijn of haar eigen perspectief, kennis en talenten,” vult Claudia enthousiast aan, “dan heb je het echt over een professionele leergemeenschap. Alle actoren hebben een rol in het omarmen van de starter.”

Als we met elkaar gebruik maken van het collectief, dan kunnen we iets krachtigs neerzetten ten behoeve van de ontwikkeling van het kind”.
Claudia Lammerding, projectleider ‘Doorlopende begeleiding startende leraren’

Verwachte opbrengsten

“De pilot loopt nog een jaar. We zien nu al dat we mensen aanzetten, inspireren en er sprake is van bewustwording. Bewustwording van de ruimte voor een nieuwe generatie leraren om zichzelf  te ontwikkelen, gebaseerd op evidence informed handelen. Daar zijn we met z’n allen in het partnerschap verantwoordelijk voor,” aldus Patrick. “Daarnaast zien we de toegevoegde waarde van de kennis die nu gedeeld wordt over de scholen en besturen heen. Er is meer oog voor de starter, maar ook voor de professionele omgeving om de starter heen”, voegt Claudia toe. “De opgedane kennis van de pilot wordt gedeeld via bijvoorbeeld deze podcast, landelijke bijeenkomsten en de website partnerschap opleiden in de school. Daar publiceren we de ontwikkelingen en de opbrengsten.”

Luisteren

Luister online , of via Apple Podcasts (iTunes), Spotify of Stitcher. Deel deze aflevering met anderen en abonneer je op ons kanaal in jouw app. De volgende aflevering vind je ook in de eerstvolgende nieuwsbrief en op de website van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Bovendien worden onze afleveringen gedeeld op het podcastkanaal van de VO-raad.

Podcast Samen Opleiden

Podcast Samen Opleiden is voor iedereen die professioneel te maken heeft met opleiden en professionaliseren binnen het onderwijs. In elke aflevering spreekt gastheer Joep Stassen nieuwe gasten over actuele ontwikkelingen in het opleiden en professionaliseren van onze toekomstige leraren.

Gerelateerde berichten