MBO
PO
VO

Nieuw katern | Klassenmanagement op de leerwerkplek

Het nieuwste katern uit onze Kwaliteitsreeks gaat over de beheersing van klassenmanagement van aanstaande leraren, de uitdagingen waar zij in de praktijk tegenaan lopen, hoe het leerproces verloopt en hoe opleiders – vanuit scholen en instituten – hen daarbij kunnen ondersteunen. De inhoud van dit katern is gebaseerd op het promotieonderzoek van Tom Adams, lerarenopleider bij Fontys Lerarenopleiding en onderzoeker aan het Fontys-kenniscentrum Youth Education for Society.

Het is van groot belang dat er in het Samen Opleiden aandacht is voor klassenmanagement, omdat de uitval onder startende leraren aan de orde van de dag is en invloed heeft op het lerarentekort. Partnerschappen, scholen en lerarenopleidingen zetten zich er dan ook voor in om leraren toe te rusten met vaardigheden om zich juist in de beginfase van het leraarschap staande te houden, werkplezier te ervaren en zich verder te ontwikkelen. Klassenmanagement zou expliciet deel moeten uitmaken van de rijke leeromgeving van partnerschappen Samen Opleiden. De grootste uitdaging hierbij is de verbinding tussen theorie en praktijk in het curriculum van het partnerschap en de consequenties hiervan voor de begeleiding door school- en instituutsopleiders. Dit katern biedt hiervoor inzichten en handreikingen.

Gerelateerde berichten