MBO
PO
VO

Monitoringsonderzoek | Strategisch personeelsbeleid 2023

Het Ministerie van OCW en de VO-raad hebben een sectorbreed monitoringsonderzoek strategisch personeelsbeleid uitgezet onder bestuurders, schoolleiders en leraren . Dit monitoringsonderzoek is een vervolgmeting van het onderzoek uit 2019 en 2020 en vindt plaats in het kader van het geactualiseerde Sectorakkoord 2018-2020. De informatie uit het onderzoek draagt bij aan een scherper beeld van de staat van ontwikkeling en toepassing van strategisch personeelsbeleid. Het verduidelijkt de ondersteuning die het beleid biedt aan het ontwikkelperspectief van leraren en leidinggevenden, en de duurzame inzetbaarheid van personeel. De eerdere metingen hebben inzichten gegeven in de stand van ontwikkeling, wat er aan heeft bijgedragen dat de middelen om te werken aan strategisch personeelsbeleid langer beschikbaar zijn gesteld aan de sector. 

De wens is om dit jaar een grotere groep schoolleiders, teamleiders en leraren te bereiken zodat er beter zicht komt op de doorwerking en implementatie van het personeelsbeleid. Deelname aan het onderzoek kan tot en met 4 maart via de uitnodiging die bestuurders en schoolleiders op 19 januari hebben ontvangen. Leraren kunnen hiervoor navraag doen bij hun schoolleiders. Heb je vragen over het onderzoek of heb je geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met Jonah Opsteen via jonahopsteen@vo-raad.nl. Kort na de zomer zullen de resultaten gedeeld worden en verder worden toegelicht tijdens het VO-congres 2023.

Bron: Website VO-raad

Gerelateerde berichten