MBO
PO
VO

Aan de slag | Een lerende organisatie

Eén van de zes thema’s uit de Kennisagenda voor het onderwijs is de ‘School als lerende en professionele organisatie’. Een schoolbestuur of school is een lerende organisatie als deze het vermogen heeft om zich routinematig en systematisch te ontwikkelen en te innoveren. Dit is ook toepasbaar op partnerschappen. Als het gaat om de ontwikkeling van een lerende organisatie, begint geen enkele school, bestuur of partnerschap ‘bij nul’ en is geen enkele school, bestuur of partnerschap ooit ‘klaar’, want het onderhoud van een lerende organisatie vraagt voortdurend aandacht. Om ondersteuning te bieden hebben Anje Ros en Linda van den Bergh, lectoren bij Fontys Hogescholen op de website van het Platform Samen Onderzoeken het dossier ‘Een lerende organisatie’ ontwikkeld.

Dit praktische dossier biedt besturen en scholen handvatten en inspiratie om zich verder te ontwikkelen als lerende organisatie. Iedere organisatie kiest zelf wat op dit moment bij de organisatie past. Dat is mogelijk, omdat het dossier een variatie aan suggesties en voorbeelden bevat, zodat elke organisatie, waar deze ook staat, er iets uit kan halen. Met deze input kan het schoolbestuur of school zelf een vertaalslag maken naar concrete interventies in de eigen organisatie.

Het dossier bevat het volgende materiaal om zelf mee aan de slag te gaan: 1) Analyseformulieren: deze formulieren zijn te gebruiken om met elkaar het gesprek te voeren over waar de organisatie staat als lerende organisatie op de acht dimensies en wat de ambities zijn voor de komende twee jaren. 2) Spiegelkaarten: Elke dimensie heeft een eigen ‘spiegelkaart’, met op de ene kant aandachtspunten en suggesties voor besturen en op de andere kant voor scholen. 3) Portretten: Met scholen en bestuurders van vier schoolbesturen zijn er interviews afgenomen over de dimensies van de lerende organisatie. Het is inspirerend dat de vier besturen sterk verschillen in de aanpak die zij volgen bij de doorontwikkeling van de lerende organisatie. 4) Verder lezen: Iedere dimensie van de lerende organisatie bevat een overzicht met verdiepende (online) publicaties.

Gerelateerde berichten