VO

Interview | Interne audit inspireert en stimuleert

In juni 2022 organiseerde het partnerschap School of Education een interne audit. Er werd gekozen voor een bijzondere vorm. “We wilden vieren wat we als opleidingsschool allemaal doen en wat we na corona allemaal weer kunnen”, zegt Irene Doornbos, de programmaleider van het partnerschap. Pascale Lucassen van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren (VO-raad) zat in het panel.

Geen dagprogramma met geplande gesprekken tussen het panel en groepjes vertegenwoordigers van de opleidingsschool, maar een ‘markt met themakraampjes’ waar de panelleden vrijelijk met mensen van de opleidingsschool in gesprek konden gaan. Alle geledingen van de opleidingsschool waren op de markt vertegenwoordigd: opleiders, studenten en werkplekbegeleiders, maar ook schoolleiders en bestuurders. “Ik had dit marktconcept een aantal jaren geleden als panellid eens meegemaakt bij opleidingsschool FC-NHL”, vertelt Irene, “en ik vond dat een hele mooie manier om een beeld te krijgen van de opleidingsschool.”

We hebben vooral samen onze successen gevierd en er een feestje van gemaakt. Misschien zijn er mensen die het idee hebben dat een midterm review iets heel zakelijks en zwaars is? Dat hoeft dus helemaal niet! Wij hebben het ervaren als een vrije ontmoeting, waarbij je successen viert én veel leert.”

Irene Doornbos, programmaleider School of Education

Praatplaten

Fotogalerij

Gerelateerde berichten