MBO

Artikel | Samen professionaliseren van Entree-docenten

Entree-docenten en -instructeurs in het mbo krijgen veel te maken met het opleiden van jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie. De bedrijfstakgroep (btg) Entree van de MBO Raad ontwikkelde daarom in 2019 een aanvulling op het kwalificatiedossier van de docent mbo.

Op initiatief van de btg Entree, en met medewerking van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, is er een werkmiddag georganiseerd om samen met entree-opleidingen en lerarenopleidingen te komen tot een ontwerp voor scholing van docenten(teams) die Entree-onderwijs verzorgen.

Gerelateerde berichten