MBO
PO
VO

Bestuurlijke ambitie | Samen Opleiden als koninklijke route

‘Samen Opleiden als koninklijke route’ vormt de kern van een van de ambities van het Ministerie van OCW en de vijf sectorraden. Uitgangspunt bij de ambitie is om de meerwaarde van Samen Opleiden breder te benutten en binnen 10 jaar alle aanstaande leraren op te leiden in partnerschappen van scholen, besturen en instituten. Wat betekent die ambitie voor de praktijk van Samen Opleiden? Wat wordt er gevraagd of verwacht van bestaande partnerschappen en welke mogelijkheden zijn er om nieuwe partnerschappen op te richten?

We zien verschillen tussen de sectoren: in po en vo is er een langere traditie van samen opleiden en in het mbo zijn relatief veel nieuwe partnerschappen. Ook de omvang van partnerschappen en de dekkingsgraad van samen opleiden in verschillende delen van het land verschilt. De vijf sectorraden en het Ministerie van OCW buigen zich over de strategie om groei in samen opleiden te realiseren, via de route van het oprichten van nieuwe partnerschappen en door binnen bestaande partnerschappen meer studenten op te leiden door aansluiting van nieuwe partners. Daar komt veel bij kijken – zoals veel partnerschappen op dit moment ervaren – rond organisatie en financiën, maar ook rond de visie op opleiden en het beroepsbeeld van de leraar bijvoorbeeld.

Ondersteuning bestaande partnerschappen

Het Platform ondersteunt partnerschappen, scholen/besturen en lerarenopleidingen graag bij bun ontwikkelingen. Wij werken aan een handreiking ‘Groei van samen opleiden’ en we organiseren een serie werkbijeenkomsten voor partnerschappen die stappen willen zetten richting groei. De eerste werkbijeenkomst is een brainstormbijeenkomst gericht op het inventariseren en clusteren van vraagstukken die komen kijken bij groei, waarna er gerichte werksessies worden georganiseerd om de betreffende vraagstukken gericht beet te pakken. Aanmelden voor de eerste werkbijeenkomst op 21 april van 09.30 tot 11.30 uur kan via deze link. De bijeenkomst is gericht op diegenen binnen de partnerschappen die zich bezighouden met het beleid en de organisatie van het partnerschap, zoals programmaleiders en stuurgroepleden.

Ondersteuning nieuw op te richten partnerschappen

Heeft u interesse om een nieuw partnerschap op te richten? Of bent u al bezig met het schrijven van een aanvraag? Neem contact met ons op (zie hieronder), zodat we u gerichte ondersteuning kunnen bieden krijgen in de ontwikkeling van uw partnerschap. Ook kunt u zich aanmelden om op woensdag 9 juni van 09.00 tot 11.30 uur deel te nemen aan een werksessie gericht op feedback op uw ontwikkelplan. Klik hier voor meer informatie en het aanmeldformulier.

Contact

 

 

Gerelateerde berichten