MBO
PO
VO

Leeromgeving Onderzoekscultuur | Evidence-informed werken aan schoolontwikkeling

De digitale Leeromgeving Onderzoekscultuur van het Platform Samen Onderzoeken ondersteunt scholen en schoolbesturen in het po, vo en mbo om op een onderzoekende manier te werken aan onderwijsontwikkeling. De school baseert zich hierbij op praktijkkennis en kennis uit onderzoek. De leeromgeving is een initiatief van de PO-Raad en het NRO en komt voort uit de aanbevelingen uit het advies ‘Slimme Verbindingen’.

Schoolontwikkeling

De leeromgeving is ontwikkeld door onderzoekers en onderwijsprofessionals, waaronder Anje Ros, lector Goed leraarschap, goed leiderschap van Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Ros: “We verstaan onder een onderzoekscultuur een professioneel klimaat waarin enerzijds op een planmatige, systematische en onderbouwde manier wordt gewerkt aan onderwijsverbeteringen en innovaties en anderzijds een open en op leren gericht klimaat, waarin leraren kritisch reflecteren op hun eigen handelen en op de schoolontwikkeling. De leeromgeving helpt hierbij.”

Hoe werkt de tool?

De leeromgeving is gericht op leraren, schoolleiders en bestuurders die verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van een onderzoekscultuur binnen hun school of bestuur. “De deelnemer kiest allereerst vanuit welke rol – leraar, schoolleider of bestuur – hij de digitale tool invult en start met de  scan om de beginsituatie en doelen vast te stellen. Vervolgens krijgt de deelnemer acties aangereikt, maakt hij een werkplan en ontvangt hij tips in de vorm van voorbeelden, artikelen, instrumenten en filmpjes.”, aldus Ros.

Webinar

Op woensdag 21 april 2021 geeft Anje Ros een webinar over de leeromgeving. In deze webinar staat Anje stil bij de voorwaarden van een onderzoekscultuur en bij het belang van een leven lang leren. Er is tijdens de webinar voldoende ruimte om vragen te stellen over de eigen onderzoekscultuur. Lees meer & aanmelden

Word lid van het Netwerk Onderzoeksscholen

Onderzoeksscholen zijn scholen die systematisch werken aan het verbeteren van de kwaliteit van hun onderwijs. In het Netwerk Onderzoekscholen, onder professionele begeleiding van Anje Ros, vinden er netwerkbijeenkomsten plaats en delen de scholen kennis en ervaringen. Daarnaast hebben deelnemers aan dit netwerk de mogelijkheid om vragen te stellen aan experts. Lees meer

Benieuwd naar ervaringen

De leeromgeving is te bezoeken via https://onderzoekscultuur-scholen.platformsamenonderzoeken.nl. Momenteel wordt er gewerkt aan een identieke leeromgeving gericht op de opleidingen. Deze is voor de zomer gereed. Ros: “Wij zijn erg benieuwd naar de ervaringen en de tips van gebruikers bij het invullen van de Leeromgeving onderzoekscultuur en vragen om deze met ons te delen via platformsamenonderzoeken@poraad.nl.”

Naar Leeromgeving Onderzoekscultuur

 

Gerelateerde berichten