MBO
PO
VO

Actueel | Onderzoekbeurzen voor leraren

Bent u leraar en wilt u zich verder verdiepen door onderzoek te doen naar een vakdidactisch of ander onderwerp? Of bent u schoolleider en vindt u het van belang om kennisgedreven werken op uw school te stimuleren? Het NRO stelt verschillende beurzen open voor leraren in het po, vo en mbo.

PromoDoc | PO

PromoDoc staat voor de combinatie van het doen van promotieonderzoek en lesgeven als beginnend docent. Met dit initiatief kunnen kandidaten die een onderwijsbevoegdheid voor het po hebben en recent afgestudeerd zijn van een educatieve (onderzoeks)master een promotietraject combineren met lesgeven op een basisschool. De deadline voor het indienen van voorstellen is op 23 februari 2021. Klik hier voor meer informatie

PostDoc-VO | VO

Een beurs voor gepromoveerde docenten in een bètavak in het voortgezet én het middelbaar beroepsonderwijs. Zij kunnen verdere studie doen naar een praktijkrelevant onderwerp op het gebied van het bètatechniekcurriculum. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 23 februari 2021. Klik hier voor meer informatie.

Dudoc-Bèta | VO

Een beurs voor eerstegraads docenten in een bètavak in het voortgezet onderwijs. Zij kunnen hiermee promoveren op een vakdidactisch onderwerp.  Aanvragen kunnen tot de zomer van 2021 worden ingediend. Klik hier voor meer informatie.

Promotiebeurs voor Leraren | PO, VO, MBO

De Promotiebeurs voor Leraren biedt docenten ondersteuning bij het schrijven van een proefschrift. Het doel van de beurs is docenten onderzoekservaring op te laten doen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken. De deadline voor het indienen van voorstellen is op 5 januari 2021. Klik hier voor meer informatie.

Dudoc-Alfa | VO

Dudoc-Alfa is een programma dat eerstegraads bevoegde docenten de mogelijkheid biedt om, naast hun baan in het onderwijs, vier jaar lang een promotieonderzoek uit te voeren op het terrein van de vakdidactiek van de geesteswetenschappen. De deadline voor het indienen van voorstellen is op 11 januari 2021. Klik hier voor meer informatie

 

Gerelateerde berichten