28 oktober 2018

BLOG Transdisciplinair werken

Mariëlle Theunissen is sinds 2016 lector Samen Opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam en houdt een blog bij over samen opleiden. 

Transdisciplinair werken

Elk jaar organiseert de Hogeschool Rotterdam de ‘Dag van Praktijkgericht Onderzoek’. Elk jaar is een ander Kenniscentrum aan de beurt om het te organiseren, ditmaal was Kenniscentrum Duurzame Havenstad aan de beurt. In de voorbereiding betrokken zij lectoren van de andere Kenniscentra, en ik vertegenwoordigde het Kenniscentrum Talentontwikkeling. De samenstelling van het groepje: lectoren vanuit de sociale, creatieve, technische, economische en gezondheidshoek, betekende dat we actief moesten zoeken naar wat ons bindt. We zijn in de voorbereidende fase drie maal bijeen geweest, en daarin hebben we gezocht naar gemeenschappelijkheid, rondom welke we de Dag van het Praktijkgericht Onderzoek invulling wilden gaan geven.

Dat vonden we bij het thema Transdisciplinair werken bij ‘wicked problems’. Er zijn steeds meer vraagstukken waarbij niet direct een oplossingsmodel voorhanden is, die een grote mate van onzekerheid kennen, denk bijvoorbeeld aan vraagstukken rondom duurzaamheid of privacy. Door meerdere disciplines er samen naar te laten kijken, kunnen dergelijke ‘wicked problems’ beter verkend worden.

We verzonnen op basis van dit thema een spel, waarbij de deelnemers een ‘wicked’ problem’, ingebracht door de verschillende kenniscentra zelf, gingen verkennen. Een groep van acht collega’s, die elk een discipline vertegenwoordigen zoals ‘sociaal’, ‘economisch’, ‘technologie’ of ‘onderwijs’ bekeek gezamenlijk het vraagstuk dat op tafel lag. Elke deelnemer kreeg een discipline toegewezen, die zeker niet de eigen discipline hoefde te zijn. In een aantal rondes formuleerden de deelnemers zoveel mogelijk vragen vanuit die discipline om tot mogelijke oplossingen te komen.

image

Het spel ging vooraf door een optreden van illusionist George Parker, die ons met een combinatie van amusement (hij tovert kaarten weg, weet welk getal iemand in zijn hoofd heeft zet touwtjes aan elkaar die hij net daarvoor heeft doorgeknipt…) en uitleg confronteerde met onze vaste denkpatronen. Volgens hem identificeren we ons met wat we al kennen, wat leidt tot een versmalling van het aantal mogelijke oplossingen die we zien. Het is helemaal niet makkelijk om ‘out of the box’ te denken!

De deelnemers en ikzelf keken met verbijstering hoeveel verschillende vragen er in elke spelronde weer opnieuw opkwamen bij de deelnemers. Er blijkt enorm veel kennis bij de verschillende deelnemers – waarvan enkele studenten – aanwezig te zijn, die op deze manier aangeboord kon worden. Mensen vonden het verfrissend om eens niet vanuit de eigen invalshoek te hoeven kijken, en luisterden goed naar elkaar, omdat er geen belangen vanuit de eigen discipline verdedigd hoefden te worden. Ik vind het voor herhaling vatbaar.

Overzicht andere blogposts

Over Mariëlle Theunissen

Mariëlle Theunissen is onderwijskundige en voltooide haar doctoraal opleiding Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 1995 promoveerde zij op een proefschrift naar samenwerking tussen onderwijsorganisaties. Tijdens en na haar promotie werkte Mariëlle als lerarenopleider aan de lerarenopleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen en Hogeschool Rotterdam. Tevens is zij docent muziek en CKV aan het Alfrink College in Zoetermeer en is zij betrokken bij de ontwikkeling van de Opleidingsschool Haaglanden.


Nieuws 11 juli 2019

Leernetwerk onderzoek | Breng – de voordelen van – onderzoek uw school in!

Onderzoek in de school, door studenten en docenten, draagt bij aan zowel de ontwikkeling van het onderwijs binnen de school […]

Meer lezen »

Nieuws 4 juli 2019

Publicatie | Handreiking opstellen ontwikkelplan en beleidsdocument aspirant opleidingsscholen

Nieuwe en niet door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekostigde opleidingsscholen voor po, vo en mbo, kunnen […]

Meer lezen »