20 mei 2021

Actueel | Nieuw advies rondom AVG stages en video-opnames

Bij stages maken scholen soms gebruik van video opnames voor begeleiding, reflectie en beoordeling van de vaardigheden van studenten van (universitaire) pabo’s/lerarenopleidingen en mbo-instellingen. Bij het maken van deze opnames komt vaak niet alleen de student zelf in beeld, maar ook de leerlingen van de school. Er worden bij het maken van deze opnames dus zowel persoonsgegevens van de studenten als van de leerlingen verwerkt. Daarop zijn de regels van de AVG van toepassing. In de praktijk zijn er verschillende zienswijzen. Hierover is nu een advies geschreven.

Kennisnet, PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben een advies opgesteld dat onderwijsinstellingen – zowel de stagescholen als de opleidingsinstellingen – helpt om zelf de afweging te maken of bij het maken, opslaan, bekijken en bewaren van deze opnames wordt voldaan aan de eisen van de AVG. Dit advies bevat onder andere handvatten om te bepalen wie verantwoordelijk is, welke grondslag van toepassing is en welke privacy waarborgen toegepast kunnen worden.

Om tot dit advies te komen heeft er afstemming plaatsgevonden met de Vereniging Hogescholen en enkele FG’s van onderwijsinstellingen, hogescholen en universiteiten. Ook is een conceptversie van het advies voorgelegd aan de SCIPR-community van SURF en de opleidingsnetwerken LOBO en ADEF. Ook de Q&A rondom privacy en stages is geactualiseerd naar aanleiding van bovengenoemd advies.

Documenten

 


Nieuws 7 september 2021

Interview | Miranda Timmermans aangesteld als lector Samen Opleiden & Professionaliseren

Per 1 mei jl. is Miranda Timmermans aangesteld als lector Samen Opleiden & Professionaliseren. Dit nieuwe lectoraat valt onder het […]

Meer lezen »

Nieuws 7 september 2021

Regio van de maand | Opleidingsschool Zutphen

Opleidingsschool Zutphen gaat het nieuwe schooljaar in als een erkende opleidingsschool. De NVAO heeft positief geoordeeld over de kwaliteit van […]

Meer lezen »