6 oktober 2021

www.loopbaanleraren.nl | Ondersteuning bij de loopbaanontwikkeling van leraren

De VO-Raad, Voortgezet Leren, het project Leraar in Amsterdam: Een kleurrijk beroep en het lectoraat Leren & Innoveren van de HvA  hebben een website ontwikkeld ter ondersteuning van loopbaanontwikkeling van leraren: www.loopbaanleraren.nl. De website bevat een overzicht van loopbaanmogelijkheden, inspirerende portretten en handreikingen en tips voor leraren en voor schoolleiders en HR-professionals die hen daarbij kunnen ondersteunen. De website heeft tot doel om een inspiratiebron te zijn en een landelijk verzamelpunt van instrumenten, achtergronden en handreikingen voor loopbaanontwikkeling en -ondersteuning van leraren.

Basis is een infographic die is ontwikkeld binnen het project Leraar in Amsterdam; een kleurrijk beroep en zes ontwikkelmogelijkheden binnen het lerarenberoep die ontwikkeld zijn door een werkgroep van de Europese Commissie. Met subsidie van het Arbeidsmarktplatform PO wordt er momenteel ook gewerkt aan een PO versie van de site.

Naar www.loopbaanleraren.nl


Nieuws 18 oktober 2021

11 november 2021 | Netwerkbijeenkomst mbo ‘De meerwaarde van het samen opleiden’

Op donderdag 11 november vindt de netwerkbijeenkomst ‘De meerwaarde van het samen opleiden’ plaats bij ROC Mondriaan in Den Haag […]

Meer lezen »

Nieuws 18 oktober 2021

22 november 2021 | Informatiebijeenkomst Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen en Samen Opleiden

Het ministerie van OCW sloot in oktober 2020 met de Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging Universiteiten (VSNU) een bestuursakkoord met […]

Meer lezen »