10 februari 2020

Wisseling | Nieuwe projectleider Samen Opleiden & Professionaliseren MBO

Per 1 maart stopt Linda Medendorp als projectleider van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren MBO.

“Ik heb vanaf 2012 met veel plezier op het thema opleiden van mbo-docenten gewerkt, eerst vanuit CINOP en vanaf 2015 vanuit het Platform namens de MBO Raad. Er zijn mooie ontwikkelingen in gang gezet en het samen opleiden is sterk gegroeid in het mbo de afgelopen jaren. Groei die in het mbo nog zeker doorgezet moet worden de komende jaren om zowel de kwantiteit als kwaliteit van het opleiden van docenten te borgen. Ik draag met plezier het stokje over aan Ester Scholten. Dank voor de samenwerking de afgelopen jaren en heel veel succes met het samen opleiden van docenten!”

Ester Scholten heeft ervaring als mbo-docent Engels en onderwijsregisseur en als lerarenopleider bij een hogeschool.


Nieuws 18 februari 2020

17 april 2020 | Themabijeenkomst ‘Samen werken aan een gezamenlijk opleidingsprogramma’

Visie, ontwerp en uitvoering Samen opleiden betekent onder meer een gezamenlijk opleidingsprogramma, zoals ook verwoord in het nieuwe kwaliteitskader. Op […]

Meer lezen »

Nieuws 17 februari 2020

Rapport | Behoefte aan breed gedragen visie op begeleiding startende leraren

Scholen hebben behoefte aan een breed gedragen visie op de begeleiding van startende leraren. Starters zelf ervaren weinig ruimte voor […]

Meer lezen »