22 augustus 2018

Wijziging Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

Goed nieuws voor kleinere opleidingsscholen

De ‘Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2017’ is gewijzigd. Het minimumaantal studenten, dat een opleidingsschool dient te hebben om voor subsidie in aanmerking te komen, is verlaagd van 80 naar 60. Dit betekent dat ook kleinere opleidingsscholen subsidie kunnen blijven ontvangen op grond van de subsidieregeling. Ook is een aantal subsidieplafonds voor subsidie aan opleidingsscholen en aspirant-opleidingsscholen voor het kalenderjaar 2018 aangepast.

> Wijzigingsregeling d.d. 11 juli 2018

Subsidiebedrag

Het aantal studenten op de opleidingsschool in het verstreken schooljaar bepaalt het subsidiebedrag aan de opleidingsscholen. In bijlage 2 van de regeling zijn de bekostigingsstaffels met de bijbehorende subsidiebedragen te vinden. De subsidie wordt verleend per schooljaar. Bij het bereiken van het subsidieplafond wordt het beschikbare bedrag voor opleidingsscholen evenredig verdeeld over de subsidieontvangers.

Vanaf schooljaar 2018/2019
Aantal studentenTegemoetkoming per jaar
60–139€ 200.000
140–179€ 280.000
180–219€ 320.000
220–259€ 340.000
260–299€ 380.000
300–339€ 420.000
340–379€ 460.000
380 en meer€ 500.000

 

Subsidie komend schooljaar

Opleidingsscholen die al subsidie ontvangen, moeten vóór 1 oktober bij  DUO de subsidie voor het komende schooljaar aanvragen. Via een digitaal formulier geeft de opleidingsschool het aantal studenten op dat over het voorafgaande schooljaar een opleiding volgde in het kader van de regeling. Deze opgave is de basis voor de berekening van de subsidie voor het lopende schooljaar.

> Meer informatie over voorwaarden & formulier op website DUO


Nieuws 16 september 2018

VSLS-opbrengsten van de HUpabo ITT digitaal beschikbaar

Binnen het vierjarige project ‘versterking samenwerking opleiding en scholen’ van de HUpabo ITT  hebben schoolopleiders, instituutsopleiders, onderzoeksdocenten en experts in […]

Meer lezen »

Nieuws 11 september 2018

Toekomst samen opleiden: bestuurlijk overleg en landelijke ontwikkelingen

Op landelijk niveau overleggen ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging van Universiteiten (VSNU), over […]

Meer lezen »