18 juni 2021

Werkbijeenkomsten | Groei van Samen Opleiden

Het Platform ondersteunt partnerschappen, scholen/besturen en lerarenopleidingen graag bij bun ontwikkelingen. Wij organiseren een serie werkbijeenkomsten voor partnerschappen die stappen (willen) zetten richting groei en werken zo toe naar een handreiking ‘Groei van Samen Opleiden’.

Na een eerste bijeenkomst op 21 april en een tweede op 24 juni vinden op 5 oktober en 2 december de derde en vierde digitale bijeenkomst plaats van 9.30-11.30 uur. Deze bijeenkomsten zijn gericht op een aantal vraagstukken rond de uitbreiding van Samen Opleiden. De vraagstukken die aan de orde komen volgen uit de bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden en richten zich op een aantal thematieken binnen het partnerschap en de regio in relatie tot groei van Samen Opleiden. U bent van harte welkom, ook als u niet aan een eerdere bijeenkomst heeft deelgenomen.

Doelgroep

De bijeenkomst is gericht op diegenen binnen de partnerschappen die zich bezighouden met het beleid en de organisatie van het partnerschap, zoals programmaleiders, coördinatoren en stuurgroepleden.

Praktische informatie

Data: 5 oktober en 2 december 2021
Tijd: 9.30-11.30 uur
Locatie: online, via MS Teams
Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier


Nieuws 18 oktober 2021

11 november 2021 | Netwerkbijeenkomst mbo ‘De meerwaarde van het samen opleiden’

Op donderdag 11 november vindt de netwerkbijeenkomst ‘De meerwaarde van het samen opleiden’ plaats bij ROC Mondriaan in Den Haag […]

Meer lezen »

Nieuws 18 oktober 2021

22 november 2021 | Informatiebijeenkomst Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen en Samen Opleiden

Het ministerie van OCW sloot in oktober 2020 met de Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging Universiteiten (VSNU) een bestuursakkoord met […]

Meer lezen »