4 maart 2019

Werkbezoek Minister Ingrid van Engelshoven aan Partnerschap Samen Opleiden & Professionaliseren Twente PO

Samen Opleiden ‘’Lerende leraren in levende lijve’’

Op maandag 4 maart bezocht Minister Ingrid van Engelshoven het Partnerschap Samen Opleiden & Professionaliseren Twente PO bij de Hogeschool Saxion in Enschede. Aan zeven gesprekstafels ging zij daar met studenten, leraren, opleiders en onderzoekers uit alle lagen van het partnerschap in gesprek. Zij wilde zich laten informeren op welke wijze de opleiding en besturen/scholen samenwerken binnen het samen opleiden en of die lijn ook wordt doorgetrokken naar professionalisering.

Aan de tafels met thema’s als Tandem Opleiders en studenten, Begeleiding starters (inductie), PLG Talentontwikkeling, Ontwerpateliers en (Academische) opleidingsscholen werd zichtbaar dat het partnerschap een brede samenwerking heeft ingericht in de regio op samen opleiden, inductie en kennisnetwerken met een grote onderlinge verbondenheid.

In een terugblik constateerde de minister dat er een nauwe betrokkenheid is tussen opleiding en werkveld in brede zin en hoe goed die samenwerking is voor de kwaliteit van de opleiding en ontwikkeling op de scholen.


Nieuws 22 mei 2019

Interview | Doorlopend leren en de bestuurder

De Leidse scholengroep Leonardo Da Vinci stimuleert brede professionele ontwikkeling van leraren met behulp van het beroepsbeeld voor de leraar. […]

Meer lezen »

Nieuws 14 mei 2019

21 juni | Themabijeenkomst ‘Flexibel opleiden voor flexibel onderwijs’

Zowel op lerarenopleidingen als op scholen krijgen thema’s als flexibilisering en maatwerk steeds meer aandacht. In partnerschappen Samen Opleiden komen […]

Meer lezen »