Over VSLS

VSLS is de afkorting van het versterkingsprogramma Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen, dat PBT in opdracht van het ministerie van OCW uitvoert. Het versterkingsprogramma is een ondersteunende faciliteit voor partnerschappen van lerarenopleidingen en scholen in het primair- en voortgezet onderwijs die gebruikmaken van de gelijknamige subsidieregeling van het ministerie van OCW (‘Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016’).

Het versterkingsprogramma kent net als de subsidieregeling een looptijd van 2014 t/m 1 juli 2017 en ondersteunt 44 partnerschappen. Het programma bestaat uit ondersteuning op drie niveaus:

1. Versterking binnen een partnerschap (microniveau): elk partnerschap is gekoppeld aan een expert, die in de rol van kritische vriend met de partnerschappen reflecteert op hun samenwerking

2. Versterking tussen partnerschappen en bredere netwerken (mesoniveau): partnerschappen kunnen gebruikmaken van onder meer bijeenkomsten en peer reviews om een landelijk netwerk met elkaar op te bouwen waarin ze kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen

3. Verbinding van landelijk beleid en thema’s (macroniveau): door landelijke netwerkbijeenkomsten te organiseren voor de partnerschappen en andere stakeholders wordt gewerkt aan meer samenhang in landelijk beleid en verbinding van verschillende thema’s.

Subsidieregeling

De subsidieregeling ‘Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016’ van het ministerie van OCW is gericht op het versterken van de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen in het po, vo en mbo.

De subsidie is voor algemene samenwerking en voor het bevorderen van samenwerking op onderwijsthema’s zoals omgaan met verschillen, opbrengstgericht werken, begeleiding van beginnende leraren, ouderbetrokkenheid en pesten. Door goede samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen, kunnen startende leraren effectiever werken. Betere aansluiting voorkomt uitval onder deze starters.

De einddatum van de regeling is 1 juli 2017.

Contactpersoon

PBT
Projectleider: Edith Hilbink
e.hilbink@pbt-netwerk.nl • 06 – 27 88 79 57

Samenwerking binnen de opleidingsschool onder de loep

Het project VSLS bracht afgelopen schooljaar een reflectietool uit waarmee samenwerkingspartners in staat zijn te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder?’ Edith Hilbink, landelijk projectleider VSLS, licht toe hoe de tool gebruikt is en wat de plannen zijn voor de toekomst.

Lees hier het interview

.

Reflectietool

Samenwerken met verschillende partners is complex. Vaak zijn we in overleggen al snel met ad hoc en concrete zaken bezig. Maar hoe zit het eigenlijk met de samenwerking zelf? Het is goed om periodiek even stil te staan met elkaar en de balans op te maken. Wat is onze ambitie? Hebben we dezelfde beelden of spelen er nog onderliggende belangen een rol? Deze tool stelt samenwerkingspartners in staat te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder?

De verschillende onderdelen van deze reflectietool bieden de mogelijkheid om het gesprek tussen samenwerkingspartners op gang te brengen en te structureren. De tool kan op alle niveaus van de samenwerking ingezet worden. Het is echter geen blauwdruk. Bepaal zelf welk onderdeel past en wanneer. Om aan te geven hoe het zou kunnen, zijn hier enkele suggesties uitgewerkt. Maar onthoud, het kan ook anders.

Downloads

Animatie reflectietool

Handleiding

Praatplaat

Structuurschema

Extra werkvormen en ideeën

Achtergrondboekje

Samenwerken hoe doe je dat from Steunpunt Opleidingsscholen on Vimeo.