5 oktober 2021

5 oktober 2021 | Webinar ‘Loopbaanontwikkeling vanuit het perspectief van de leraar’

Ter ere van ‘De dag van de leraar’ verzorgen Marco Snoek en Erik Ex vandaag van 14.00 – 15.00 uur op verzoek van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en Voortgezet leren van de VO-raad een webinar over de vraag hoe leraren met plezier en passie hun loopbaan over langere tijd vorm kunnen geven. Daarnaast vindt tijdens deze webinar de lancering plaats van de nieuwe website www.loopbaanleraren.nl. Een website boordevol inspiratie en handvatten bij het nemen van loopbaanstappen. De webinar is bij te wonen via https://www.platformsamenopleiden.nl/livestream/ met het wachtwoord: leraar

Leraren starten veelal vol passie met hun baan als leraar. De vraag is echter hoe leraren die passie vasthouden, ook na 10 of 20 jaar in het beroep. De interactie met leerlingen en de bijdrage aan hun ontwikkeling zijn voor veel leraren een belangrijke inspiratiebron. Maar niet voor iedereen is dat genoeg. Sleutelwoorden zijn dan variatie, uitdaging, groei en erkenning.

Hoe geef je vorm aan je loopbaan?

Daarmee is het dus de vraag hoe je als leraar vorm kan geven aan je loopbaan, niet om zo nodig ‘carrière te maken’, maar om met plezier en passie je leraarschap over langere tijd vorm te geven. Daarom is het belangrijk om zo nu en dan stil te staan bij je ambities en je ontwikkelmogelijkheden en de vraag te beantwoorden waar je over vijf jaar wilt staan. Marco Snoek, lector Leren & Innoveren bij de HvA, staat samen met Erik Ex, docent Geschiedenis Cygnus Gymnasium, lerarenopleider UU en columnist Trouw, stil bij de vraag welke ontwikkelmogelijkheden er zijn voor leraren, wat het partnerschap Samen Opleiden daarin kan betekenen, hoe je als leraar regie kunt nemen over je eigen loopbaanontwikkeling, hoe schoolleiders, schoolopleiders en HR-professionals in scholen leraren daarbij kunnen ondersteunen.

Loopbaanleraren.nl

Tijdens het webinar wordt de nieuwe website www.loopbaanleraren.nl gelanceerd. Op deze website vertellen leraren hoe zij hun loopbaan inrichten. In video’s en tekst lichten ze toe waarom zij bepaalde stappen hebben genomen en welke voordelen zij daarvan ervaren. Bij de interviews staan tips en handreikingen, zodat leraren zelf verder kunnen onderzoeken wat bij hen past. Er zijn ook speciale tips voor leidinggevenden en HR-professionals, waarmee zij leraren op hun school beter kunnen begeleiden bij het maken van loopbaankeuzes.

Praktische informatie

Wanneer: Dinsdag 5 oktober 2021
Waar: Online
Tijd: 14.00 – 15.00 uur
Voor wie: leraren, schoolleiders, schoolopleiders, HR-professionals uit po, vo en mbo
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deze webinar
Bijwonen: via https://www.platformsamenopleiden.nl/livestream/ met het wachtwoord: leraar


Nieuws 18 oktober 2021

11 november 2021 | Netwerkbijeenkomst mbo ‘De meerwaarde van het samen opleiden’

Op donderdag 11 november vindt de netwerkbijeenkomst ‘De meerwaarde van het samen opleiden’ plaats bij ROC Mondriaan in Den Haag […]

Meer lezen »

Nieuws 18 oktober 2021

22 november 2021 | Informatiebijeenkomst Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen en Samen Opleiden

Het ministerie van OCW sloot in oktober 2020 met de Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging Universiteiten (VSNU) een bestuursakkoord met […]

Meer lezen »