Het Platform is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO Raad en de lerarenopleidingen

VSLS-opbrengsten

mbo
Praktijkvoorbeelden
Een kijkje in de keuken van samen opleiden in de school

Tien samenwerkingsverbanden in het mbo geven hun recept prijs. In deze publicatie presenteren we tien inspirerende voorbeelden van de samenwerking tussen mbo-scholen en lerarenopleidingen. Betrokken projectleiders vertellen over de ingrediënten waarmee ze het samen opleiden hebben vormgeven. Welke resultaten zijn er geboekt en welke lessen geleerd? De praktijkverhalen bieden een mooi en realistisch kijkje in de keuken van de ontwikkeling die de de samenwerkingsverbanden doormaken.

vo
Publicaties & Links
VSLS-producten Opleidingsschool Rotterdam (OSR)

De scholen en lerarenopleidingen verenigd in de OSR hebben voor de periode 2013-2017 subsidie van het Ministerie van OCW verworven voor de uitvoering van het project Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen (VSLS). Vanuit dit project hebben zij gewerkt aan verschillende thema’s die van belang zijn voor de kwaliteit van het onderwijs: begeleiding startende leraren, opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid, pesten en omgaan met verschillen. Op deze website vindt u alle producten van OSR die in het kader van de VSLS-subsidie zijn ontwikkeld.

po vo
Publicaties & Links
VSLS | Magazine 'Vijf maal sterker'

Drie jaar geleden ging het VSLS-project van start. Voor alle deelnemers betekende het een mooie uitdaging: versterk de samenwerking van lerarenopleiding en scholen. Een uitdaging die werd geconcretiseerd in een opdracht: ga aan de slag met vijf actuele thema’s. In dit magazine laten vijf opleidingsscholen zien hoe zij deze uitdaging zijn aangegaan. Leraren, schoolopleiders, lerarenopleiders, projectleiders, coördinatoren en schoolleiders vertellen wat ze hebben gedaan en wat dat aan nieuwe inzichten en producten heeft opgeleverd. Een staalkaart van inspirerende ervaringen!

po
Instrumenten
VSLS | Profielschets OGW, OMV, ouderbetrokkenheid en pesten/veilige school

In de profielschetsen worden de themagebieden nauwkeurig omschreven. Hierin is onder woorden gebracht wat er binnen het samenwerkingsverband wordt verstaan onder elk themagebied. Van: Keurmerkopleidingsschool Avans, KPO, INOS, LPS