Het Platform is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO Raad en de lerarenopleidingen

Overige publicaties 2

po vo
Publicaties & Links
Kerndocument: Samenwerken

De voorlopersgroep Opleiden in de school, die is ontstaan naar aanleiding van de Lerarenagenda 2013-2020, wil zichtbaar maken wat er gebeurt op het gebied van Opleiden in de school. Zij stelden dit kerndocument op over het thema Samenwerken.