Het Platform is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO Raad en de lerarenopleidingen

Onderzoeksresultaten

po vo
Publicaties & Links
Rapportage onderzoek ‘Huisacademies in kaart'

Op welke manier organiseren schoolbesturen professionalisering van leraren? En welke ambities hebben schoolbesturen met hun – veelal nog intern gerichte – huisacademie? Antwoorden op deze vragen en meer leest u in dit verkennende onderzoek waar 75 huisacademies aan hebben meegewerkt.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Artikel | Leren begeleiden van pabo-studenten bij het formuleren van onderzoeksvragen

De Pabo Windesheim Almere organiseert professionaliseringsbijeenkomsten voor schoolopleiders en directeuren om handelingsverlegenheid bij het opstellen van de onderzoeksvraag en het begeleiden van pabo-studenten bij de verdere formulering van de onderzoeksvraag te verkleinen. Dit artikel bespreekt de opzet van deze werkbijeenkomsten en de positieve resultaten van deze werkvorm | 2017

po vo
Praktijkvoorbeelden
De ontwerpstudio Woordenschat – ontwerpgericht onderzoek in de basisschool

Tijdens het congres ‘Op weg naar een duurzame opleidingsschool’ op 31 mei 2016 gaf Stichting IJsselgroep Iselinge een presentatie over: ‘De ontwerpstudio Woordenschat – ontwerpgericht onderzoek in de basisschool’.

po
Praktijkvoorbeelden
Spel bewust! In groep 3

Leren leerlingen binnen ons Ontwikkelingsgericht Onderwijs goed spellen? En voldoet het oefenaanbod eigenlijk wel? Hoe kunnen we de leerlingen laten oefenen op een manier die past binnen onze visie en organisatie?

po vo
Praktijkvoorbeelden
Het afstudeeronderzoek als boundary-object

Hoe het afstudeeronderzoek van een academische pabo kan bijdragen aan schoolontwikkeling. Studenten van de academische pabo voerden een afstudeeronderzoek uit waarbij wetenschappelijk
onderzoek en verbetering van de onderwijspraktijk binnen scholen met elkaar in verbinding moeten worden gebracht. De ervaring leert echter dat dit afstudeeronderzoek niet automatisch leidt tot onderwijsontwikkeling binnen de school.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Engels op KBS De Rietkraag

Dit onderzoek is gericht op het verbeteren van Engels op basisschool de Rietkraag. De vraag die in dit onderzoek centraal is gesteld luidt: “Wat is de meest geschikte manier waarop wij Engels op De Rietkraag kunnen aanbieden aan onze leerlingen?”

po vo
Praktijkvoorbeelden
Onderzoek Leesonderwijs KBS De Rietkraag

Dit onderzoek richt zich op het optimaliseren van het voorbereidend, aanvankelijk en voortgezet leesonderwijs op basisschool ‘De Rietkraag’. Het personeel is bevraagd op het huidige leesonderwijs, waarna er een literatuuronderzoek plaats heeft gevonden; dit met als doel om het leesonderwijs theoretisch te onderbouwen.

po
Praktijkvoorbeelden
Coöperatief leren op KBS De Rietkraag

Dit onderzoek is gericht op het inzetten van coöperatief leren tijdens de geleide inoefenfase en de verwerkingsfase van het IGDI-model op basisschool de Rietkraag. De vraag die in dit onderzoek centraal is gesteld luidt: “Welke coöperatieve werkvormen zijn effectief voor onze leerlingen binnen de geleide inoefenfase en de verwerkingsfase van het IGDI-model?”

Tevens vindt u hier de uitlegkaarten van de coöperatieve werkvormen.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Huiswerk op KBS De Rietkraag

In de bijlage vindt u het onderzoek ‘Huiswerk op KBS De Rietkraag’. Dit onderzoek is uitgevoerd door de stageleergroep van het schooljaar 2015/2016. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van basisschool De Rietkraag te Raalte om er achter te komen hoe huiswerk op een didactisch verantwoorde manier ingezet kan worden.

po
Publicaties & Links
Onderzoekend geleerd

Deze bundel artikelen is geschreven door basisschoolleerkrachten van verschillende schoolbesturen in Drenthe en opleidingsdocenten van de opleiding leraar basisonderwijs Stenden hogeschool. Gedurende drie maanden hebben zij gewerkt aan onderzoeksvaardigheden. Uitgangspunt hierbij was een dilemma, kans of probleem uit de directe onderwijspraktijk. Dit leverde een rijk scala aan onderwerpen op variërend van leesplezier tot zelfverantwoord leren.

po
Praktijkvoorbeelden
Expertisegroep ‘SpelendWijs’: interview met Marjan Groenewegen (projectleider SpelendWijs TMH)v

Thomas More Hogeschool (TMH) en de Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs (RVKO) werken onder meer met elkaar samen in de expertisegroep ‘SpelendWijs’. Doel van de taakgroep is een aanbod te ontwikkelen waarmee het spelend leren in de onderbouw wordt bevorderd.

vo
Publicaties & Links
Proefschrift 'Researching the Teacher-Researcher'

Practice-based research in Dutch professional development schools (2012). Van: Marjan Vrijnsen-de Corte (TU Eindhoven)