Het Platform is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO Raad en de lerarenopleidingen

Kwaliteitsreeks

vo
Kwaliteitsreeks
Begeleiding in de opleidingsschool

Dit katern van Chris Kroeze presenteert door onderzoek opgeleverde inzichten naar de begeleiding van het werkplekleren van studenten in opleiding (Kroeze, 2014; Kroeze & Van Veen, 2017). Partnerschappen Samen Opleiden kunnen deze inzichten gebruiken voor het (verder) ontwikkelen van begeleidings- en opleidingsprogramma’s. Een belangrijk inzicht is dat het zinvol is om daarbij de begeleiding centraal te stellen en niet de begeleider. Datum: oktober 2017