Het Platform is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO Raad en de lerarenopleidingen

Kwaliteitskader

po vo mbo
Publicaties & Links
Webinar | Kwaliteitskader en werkwijze peer review

Webinar door Miranda Timmermans, lid van de schrijfgroep en lector Samen Opleiden & Professionaliseren aan de Marnixacademie, over het Kwaliteitskader en de aangepaste werkwijze peer review.

po vo mbo
Publicaties & Links
Podcast | Ontwikkelingsgerichte peer review

De ontwikkelingsgerichte peer review: in deze nieuwe aflevering van onze podcast Samen Opleiden vertellen Chris Kroeze (lid schrijfgroep) en Dirkje Zwama (programmamanager) over hun inzichten en ervaringen op basis van de pilots peer review die in 2021 plaatsvonden. Peer review blijkt een nuttig middel om wat je als partnerschap doet in een breder perspectief te plaatsen, te zien wat goed gaat en mogelijkheden voor verbetering te ontdekken. Je onderzoekt, spiegelt aan, leert van en met elkaar.

po vo mbo
Publicaties & Links
Regeling | Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

In de nieuwe Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen staat meer over de wijze waarop het kwaliteitskader en de werkwijze van peer review gekoppeld zijn aan de subsidieverstrekking. In juli 2021 zijn enkele wijzigingen in de regeling gepubliceerd.

po vo mbo
Publicaties & Links
Publicatie | Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review

Het kwaliteitskader beschrijft de basiskwaliteit van Samen Opleiden en Inductie en geeft partnerschappen handvatten voor de verdere ontwikkeling hiervan. Aan de hand van het kwaliteitskader organiseren partnerschappen peer reviews.

po vo mbo
Publicaties & Links
Informatiepagina | Werkwijze peer review

Informatiepagina met uitleg, handreikingen en praktijkvoorbeelden over de werkwijze van de ontwikkelingsgerichte peer review.