Het Platform is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO Raad en de lerarenopleidingen

Begeleiding & beoordeling

po vo mbo
Instrumenten
Professionaliseringstool | Het Grote Verhalenboek

Met trots presenteren wij Het Grote Verhalenboek, geschreven door Miranda Timmermans (Avans Hogeschool) m.m.v. Elizabeth White (University of Hertfordshire). In dit boek vertellen lerarenopleiders persoonlijke verhalen over dilemma’s waarmee zij in de opleidingspraktijk zijn geconfronteerd. De openhartigheid van de verhalenvertellers maakt dit tot een herkenbaar en leerzaam boek, dat lerarenopleiders uitnodigt tot zelfreflectie en gesprek.

vo
Praktijkvoorbeelden
'Samen opleiden prioriteit voor iedereen in de school'

Volgens Chris Kroeze, die zijn proefschrift schreef over begeleiding bij het opleiden in de school, leren studenten het meeste wanneer verschillende begeleiders in de opleidingsschool bijdragen aan hun ontwikkeling. Verderop in het verhaal komt het perspectief van drie opleidingsscholen op het opleiden van studenten op de werkplek aan de orde.

vo
Publicaties & Links
Met twee handen aanpakken. Gesprekken met begeleiders op school.

Eelko de Vries, schoolopleider op het Regius College te Schagen, sprak met twaalf werkplekbegeleiders van de scholengemeenschap over begeleiden in de school en wat hun werk kenmerkt. Dit heeft geresulteerd in een bundeling van inspirerende verhalen over de praktijk van de werkbegeleider, en inzicht in de vraag waar de begeleiders zich verder in willen bekwamen. In de leerkring die is georganiseerd als vervolg op de gesprekken, werken de werkplekbegeleiders gezamenlijk aan hun professionalisering. Het Regius College participeert in de Academische Opleidingsschool Noord-Holland West.

vo
Kwaliteitsreeks
Vakdidactische Begeleiding en Samen Opleiden

Hoe word je een inspirerende vakdidactisch begeleider, die een leraar in opleiding weet uit te dagen om zich vakdidactisch verder te ontwikkelen? Fred Janssen en Nelleke Belo bieden in het katern ‘Vakdidactische begeleiding en Samen Opleiden’ verschillende begeleidingsvormen en praktisch gereedschap gericht op de versterking van de vakdidactische competenties van (nieuwe) leraren. Datum: februari 2018

vo
Publicaties & Links
Katern 4. ‘Kennisbasis voor lerarenopleiders’ - VELON

De bijdragen in dit vierde katern van de kennisbas behandelen kennis en inzichten die we de afgelopen jaren met elkaar hebben opgedaan vanuit onderzoek en praktijkervaring. Voor elk van de 7 thema’s in het katern is een inhoudelijk hoofdstuk geschreven gebaseerd op onderzoeksliteratuur en praktische handreikingen, én zijn één of meerdere goede praktijkvoorbeelden toegevoegd. Gedrukt exemplaar bestellen? Dat kan tegen administratie- en portokosten via info@velon.nl.

vo
Instrumenten
Curriculair spinnenweb module mentorvaardigheden

Module mentoraat gericht op het ontwikkelen begeleidings-vaardigheden. Van: AOS Passie voor Leren

vo
Kwaliteitsreeks
Professionalisering van de werkplekbegeleider

Professionalisering van werkplekbegeleiders is sinds schooljaar 2013-2014 een belangrijk speerpunt van de Academische Opleidingsschool Alliantie VO & Notre Dame. De opleidingsschool ontwikkelde in samenwerking leerzame workshops voor werkplekbegeleiders, die dit schooljaar (2016-2017) voor de vierde keer worden aangeboden en uitgevoerd. Dit katern beschrijft het waarom, wat en hoe van dit professionaliseringsaanbod en benoemt succesfactoren en aandachtspunten. De tekst is geschreven op basis van een interview met Sofie Eisenburger, projectleider van de Academische Opleidingsschool Alliantie VO & Notre Dame.

vo
Kwaliteitsreeks
Samen beoordelen met één beoordelingsformulier

SAMEN professioneel opleiden: dat is het motto van de Almeerse Academische Opleidingsschool. In de praktijk betekent dit onder meer dat er wordt gewerkt met één opleidingsconcept, één opleidingscurriculum en een uniforme beoordelingsprocedure voor alle tweedegraads studenten. Dit katern gaat in op de beoordelingsprocedure. Waarom is gekozen voor een uniforme aanpak? Hoe ziet de beoordelingsprocedure eruit? De tekst is geschreven op basis van een interview met Ria Rigter, projectleider van de AAOS en Fanny Rietveld, schoolopleider van De Meergronden in Almere.

vo
Praktijkvoorbeelden
Samen professioneel opleiden, dus 1 gezamenlijk beoordelingsformulier

Tijdens het congres ‘Op weg naar een duurzame opleidingsschool’ op 31 mei 2016 gaf de Almeerse Academische Opleidingsschool een presentatie over: ’Samen professioneel opleiden, dus 1 gezamenlijk beoordelingsformulier’.

vo
Praktijkvoorbeelden
Presentatie 'Professionalisering van de werkplekbegeleiders

Tijdens het congres ‘Op weg naar een duurzame opleidingsschool’ op 31 mei 2016 gaf de Academische Opleidingsschool Alliantie VO en Notre Dame een presentatie over: ‘De Professionalisering van de werkplekbegeleiders’.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Flyer Samen Opleiden

Flyer ter inspiratie. De toekomstige leraar wordt beter opgeleid als het basisonderwijs en Pabo Stenden vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid investeren in de professionals die studenten begeleiden. Pabo Stenden illustreert dit in deze flyer.

po vo
Publicaties & Links
Schoolopleiders, leraar en lerarenopleider tegelijk

Dit is het derde deel van de reeks Life and work of teacher educators. In het eerste deel, Maatschappelijke Wortels van lerarenopleidingen, staan Nederlandse lerarenopleiders van verschillende generaties centraal in samenhang met ontwikkelingen binnen de lerarenopleidingen. De tweede brochure, Life and work of teacher educators, is ontstaan tijdens de ATEE conferentie van 2015 in Glasgow en beschrijft de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders uit negen landen.

vo
Publicaties & Links
Schoolopleider binnen opleidingsscholen: welke beroepsgroep?

De schoolopleider, of opleidingsdocent, wat is eigenlijk zijn of haar beroep? Zijn schoolopleiders leraren die op school studenten begeleiden en opleiden? En is het begeleiden en opleiden van studenten een taak van leraren binnen hun beroep als leraar? Of gaat het om een ander beroep? Dat laatste wordt door een aantal onderzoekers aangenomen. Het gaat dan om het beroep van lerarenopleider. Er bestaan verschillende visies. In dit artikel leggen Jos Hulsker (OMO) en Judith de Ruijter (AO consult) deze visies naast elkaar.

vo
Publicaties & Links
Proefschrift 'Georganiseerde begeleiding bij Opleiden in de school'

Het onderzoek in dit proefschrift (2014) heeft als doel meer zicht te krijgen op de praktijk van de begeleiding van het werkplekleren. Van: Chris Kroeze.