Het Platform is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO Raad en de lerarenopleidingen

Aspirant-opleidingssscholen

vo
Publicaties & Links
Goede beoordeling NVAO Opleidingsschool Rotterdam

Zowel de opleidingsfunctie als de onderzoeksfunctie van de Academische Opleidingsschool Rotterdam kregen van het auditteam van Hobéon in opdracht van de NVAO een goede beoordeling. Drie betrokkenen vertellen waarin hun academische opleidingsschool uitblinkt.

po
Publicaties & Links
Systeembrede analyse: hbo-bachelor Opleiding tot leraar basisonderwijs

De beoordeling van de pabo-opleidingen maakt deel uit van de accreditatierondes van de Nederlandse lerarenopleidingen die plaatsvindt sinds december 2014. Na ieder cluster ontwikkelt de NVAO een “systeembrede analyse”. De analyse richt zich op drie focuspunten: 1) de kwaliteit van de instromende student; 2) de implementatie van de kennisbasis en de kennistoetsing in het curriculum; en 3) de kwaliteit van de docenten (docenten lerarenopleidingen én de docenten op de werkplek) en de kwaliteit van de vakdidacticus in het bijzonder.

po
Publicaties & Links
Verslag Spiegelbijeenkomst Systeembrede analyse beoordelingen opleidingsscholen

Tijdens de Spiegelbijeenkomst op 21 september jl. hebben Irma Franssen (NVAO) en Sjoerd de Jong (OCW) de eerste uitkomsten van de beoordelingen van de erkende (academische) opleidingsscholen gepresenteerd. Het doel van deze bijeenkomst was om op basis van de systeembrede analyse samen te onderzoeken welke onderwerpen rond samen opleiden en professionaliseren om nadere uitwerking, gezamenlijke kennisontwikkeling en -deling vragen.

vo
Publicaties & Links
Verslag workshop ‘Effectiviteit van opleiden in de school’

“Is de kwaliteit van opleiden daadwerkelijk hoger in een gesubsidieerde en erkende opleidingsschool dan in een school die geen bekostiging ontvangt?” Zo luidde de eerste zin van de workshop ‘Effectiviteit van opleiden in de school’ onder leiding van prof. dr. Wim van de Grift tijdens de conferentie VO2020 Werkt! op 23 september 2015 in Amersfoort.