1 april 2019

Subsidie | Vijftien nieuwe aspiranten

Goed nieuws uit het bestuurlijk overleg van de sectorraden en het Ministerie van OCW! In de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen is ruimte voor vijftien nieuwe aspirant-opleidingsscholen. Er mogen per sector (PO, VO en MBO) vijf nieuwe aspiranten starten. Het ontwikkelplan van ieder belangstellend partnerschap moet in het najaar van 2019 worden ingediend.

Op vrijdagmiddag 10 mei van 13:30 tot 16:00 staat de voorlichtingsbijeenkomst, georganiseerd door het Platform, DUS-I en de beoordelingscommissie aspirant-opleidingsscholen gepland. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht. U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst.


Nieuws 25 juni 2019

Doe mee met het ontwerpnetwerk ‘een curriculum in samenhang’

De structuur van uw partnerschap staat. De samenwerking is intensief. En is het nu tijd om het curriculum voor samen […]

Meer lezen »

Nieuws 17 juni 2019

Actueel | Kwaliteitszorg Samen Opleiden & Inductie

In de nieuwsbrief van 2 april en 13 mei informeerden wij u over de landelijke ontwikkelingen rond kwaliteitszorg van samen […]

Meer lezen »