1 april 2019

Subsidie | Vijftien nieuwe aspiranten

Goed nieuws uit het bestuurlijk overleg van de sectorraden en het Ministerie van OCW! In de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen is ruimte voor vijftien nieuwe aspirant-opleidingsscholen. Er mogen per sector (PO, VO en MBO) vijf nieuwe aspiranten starten. Het ontwikkelplan van ieder belangstellend partnerschap moet in het najaar van 2019 worden ingediend.

Op vrijdagmiddag 10 mei van 13:30 tot 16:00 staat de voorlichtingsbijeenkomst, georganiseerd door het Platform, DUS-I en de beoordelingscommissie aspirant-opleidingsscholen gepland. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht. U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst.


Nieuws 15 april 2019

Aanvraagronde Lerarenbeurs weer gestart

Tot en met 30 juni 2019 kunnen leraren in het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo weer een Lerarenbeurs […]

Meer lezen »

Nieuws 1 april 2019

Brief OCW | aanpassing kwaliteitszorg opleidingsscholen

De beoordeling van de reeds erkende opleidingsscholen door de NVAO wordt in de zomer van 2019 met een aanpassing van […]

Meer lezen »