1 april 2019

Subsidie | Vijftien nieuwe aspiranten

Goed nieuws uit het bestuurlijk overleg van de sectorraden en het Ministerie van OCW! In de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen is ruimte voor vijftien nieuwe aspirant-opleidingsscholen. Er mogen per sector (PO, VO en MBO) vijf nieuwe aspiranten starten. Het ontwikkelplan van ieder belangstellend partnerschap moet in het najaar van 2019 worden ingediend.

Op vrijdagmiddag 10 mei van 13:30 tot 16:00 staat de voorlichtingsbijeenkomst, georganiseerd door het Platform, DUS-I en de beoordelingscommissie aspirant-opleidingsscholen gepland. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht. U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst.


Nieuws 14 februari 2020

Actueel | Voorgenomen aanpassing van financieringsmodel opleidingsscholen

De afgelopen twee jaar is in bestuurlijk overleg tussen OCW en de vijf sectorraden (PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en […]

Meer lezen »

Nieuws 14 februari 2020

27 maart & 2 april | Informatiebijeenkomsten Kwaliteitskader en nieuwe financieringsmodel

Om alle betrokkenen bij Samen Opleiden & Professionaliseren te informeren, organiseert het Platform gedurende 2020 een aantal informatiebijeenkomsten over het […]

Meer lezen »