Van Steunpunt naar Platform!

De komende jaren staan we voor verregaande, nieuwe uitdagingen. De gedeelde ambities van besturen, scholen, lerarenopleidingen en het Ministerie van OCW zijn groot: het verder verankeren van samen opleiden binnen het onderwijs en met gebundelde krachten een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren realiseren.

Een hernieuwde, bredere ambitie vraagt om een passende ondersteuning van partnerschappen, scholen en lerarenopleidingen. De afgelopen vier jaar heeft het Steunpunt zich ingezet voor ondersteuning bij de (door)ontwikkeling van opleidingsscholen in het PO en VO. Vanaf voorjaar 2018 gaat het Steunpunt verder onder een nieuwe naam: Platform Samen Opleiden & Professionaliseren.

Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Wij zetten ons in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen  in het primair en voortgezet onderwijs rond dit thema.