10 december 2018

Sneak preview | Doorlopend leren: opleiden, begeleiden en professionaliseren in een doorgaande lijn

Begin 2019 publiceert het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO de publicatie ‘Doorlopend leren’ met inspirerende praktijkvoorbeelden over de doorlopende lijn in de professionalisering van de leraar. Die begint met de initiële opleiding, dus het leren van student tot startbekwame leraar, en wordt gevolgd door het verder leren en ontwikkelen in het beroep. Het gaat met andere woorden over de doorlopende ‘leerloopbaan’ van leraren, die zich afspeelt in de opleiding, in de schoolorganisatie, in andere leer- en werkverbanden en in vervolgopleidingen.

Schooloverstijgende en systematische aanpak

Er is de afgelopen decennia, zowel in het beleid als in de praktijk, steeds meer aandacht gekomen voor de doorlopende leerloopbaan van leraren. Omdat veel beginnende leraren het onderwijs binnen vijf jaar alweer verlaten, is de inductiefase een belangrijk aandachtspunt. Een veelgehoorde aanbeveling is om het inductiebeleid te integreren in een leven lang leren, en om dat schooloverstijgend en systematisch aan te pakken.

Inspirerende vormen van samenwerking

Inmiddels zijn er, verspreid over het land, verschillende initiatieven die de ambitie van een doorlopende leerloopbaan willen waarmaken. Zo worden samen opleiden en de inductiefase steeds vaker aan elkaar verbonden, en geven de lerarenopleidingen, de politiek, scholen en schoolbesturen in toenemende mate prioriteit aan een leven lang leren. Doordat zij dit op verschillende manieren doen en het thema op eigen wijze aanpakken, ontstaan er zeer verschillende vormen van samenwerking tussen scholen, in regionale netwerken, binnen partnerschappen Samen Opleiden, of met partners buiten het onderwijs. Wij hopen dat de beschreven voorbeelden anderen zullen inspireren tot nieuwe initiatieven en daarmee zelf weer een voorbeeld zullen zijn voor anderen!

Voorproefje

Als voorproefje leest u hier een praktijkvoorbeeld van het Cals College in Nieuwegein. Op deze school heeft zo’n 90% van de docenten een traject beeldcoaching doorlopen, waarin ze leren hoe ze hun leerlingen effectief feedback kunnen geven. De beeldcoaches Marjolein Aerts en Marcel Verhoef vertellen hoe dit precies in z’n werk gaat en wat het oplevert.

Download sneak-preview

U kunt de publicatie in het nieuwe jaar gratis downloaden via www.platformsamenopleiden.nl/platform-publicaties.


Nieuws 25 juni 2019

Doe mee met het ontwerpnetwerk ‘een curriculum in samenhang’

De structuur van uw partnerschap staat. De samenwerking is intensief. En is het nu tijd om het curriculum voor samen […]

Meer lezen »

Nieuws 17 juni 2019

Actueel | Kwaliteitszorg Samen Opleiden & Inductie

In de nieuwsbrief van 2 april en 13 mei informeerden wij u over de landelijke ontwikkelingen rond kwaliteitszorg van samen […]

Meer lezen »