11 oktober 2020

Sessies | Denk mee met de Commissie Onderwijsbevoegdheden

De Commissie Onderwijsbevoegdheden organiseert dit najaar twee online sessies – op 27 oktober van 16.00-17.00 uur en op 30 oktober van 15.00-16.00 uur – over het beroep van leraar. Iedereen die werkt in het in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs is van harte uitgenodigd om deel te nemen.

De toekomst van het leraarsberoep

In 2018 adviseerde de Onderwijsraad in zijn rapport ‘Ruim baan voor leraren’ over een nieuw perspectief op het leraarsberoep. De ministers Van Engelshoven en Slob hebben de Commissie Onderwijsbevoegdheden aangesteld om onderdelen uit het advies van de Onderwijsraad uit te werken. De opdracht van de commissie gaat grofweg over de bevoegdheid, het opleiden en de loopbaanontwikkeling van toekomstige leraren.

Meer lezen & aanmelden


Nieuws 19 oktober 2020

Terugblik | De week van Samen Opleiden

We kijken met veel plezier en voldoening terug op ‘De week van Samen Opleiden’ met meer dan 500 deelnemers. Een […]

Meer lezen »

Nieuws 15 oktober 2020

Velon | Online Studie(mid)dag Anders Opleiden

Op vrijdag 6 november vindt de jaarlijkse Velon Studie(mid)dag plaats, met dit jaar als thema Anders Opleiden. De studiedag vindt […]

Meer lezen »