26 juli 2019

Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019

De ‘Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019’ is gepubliceerd in de Staatscourant en treedt over een aantal dagen in werking. Via deze link kunt u de Regeling en de Toelichting inzien. Deze nieuwe regeling vervangt de huidige Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen. De drie grootste wijzigingen zijn:

  • Er wordt een nieuwe systematiek van peer-review ingevoerd die in de plaats komt van de beoordeling van opleidingsscholen door de NVAO. In het vervolg zullen opleidingsscholen driejaarlijks peer-review organiseren en een rapportage hiervan aanleveren bij DUS-I. Dit is voorwaardelijk voor het verkrijgen van de subsidie. Via de website en nieuwsbrieven van het Platform houden we u op de hoogte over ontwikkeling van de nieuwe systematiek van peer review.
  • Met deze regeling wordt voorzien in een nieuwe aanvraagronde voor maximaal achttien nieuwe aspirant-opleidingsscholen.
  • De subsidieplafonds voor subsidie aan opleidingsscholen en aspirant-opleidingsscholen worden gewijzigd.

Nieuws 11 juli 2019

Leernetwerk onderzoek | Breng – de voordelen van – onderzoek uw school in!

Onderzoek in de school, door studenten en docenten, draagt bij aan zowel de ontwikkeling van het onderwijs binnen de school […]

Meer lezen »

Nieuws 4 juli 2019

Publicatie | Handreiking opstellen ontwikkelplan en beleidsdocument aspirant opleidingsscholen

Nieuwe en niet door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekostigde opleidingsscholen voor po, vo en mbo, kunnen […]

Meer lezen »