29 september 2016

Publicatiereeks InnovatieImpuls Onderwijs

Vijf jaar lang werkten Kennisland en CAOP met InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) aan onderwijsvernieuwing van onderop. Het afgelopen jaar onderzocht IIO in verschillende scenario’s hoe deze onderwijsvernieuwingsbeweging ook na IIO kan blijven bestaan.

Een van de pijlers: de succesfactoren van samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen in het po en vo zichtbaar maken, ter inspiratie en stimulatie om tot nauwere samenwerking te komen, en zo de aansluiting tussen de opleiding en praktijk te bevorderen. Hierover schreven zij drie publicaties: over de uitdagingen voor vernieuwende scholen en lerarenopleidingen, over de beste tips voor een goede samenwerking volgens deelnemers aan het congres van Steunpunt Opleidingsscholen, en over het iXperium als schoolvoorbeeld van een geslaagd samenwerkingsverband.

1. Hoe bereid je leraren voor op eigentijds, innovatief en ondernemend onderwijs?
2. SOS! Praktijk in zicht: tips voor samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen
3. iXperium: schoolvoorbeeld voor samenwerking in vier succesfactoren


Nieuws 14 februari 2020

Actueel | Voorgenomen aanpassing van financieringsmodel opleidingsscholen

De afgelopen twee jaar is in bestuurlijk overleg tussen OCW en de vijf sectorraden (PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en […]

Meer lezen »

Nieuws 14 februari 2020

27 maart & 2 april | Informatiebijeenkomsten Kwaliteitskader en nieuwe financieringsmodel

Om alle betrokkenen bij Samen Opleiden & Professionaliseren te informeren, organiseert het Platform gedurende 2020 een aantal informatiebijeenkomsten over het […]

Meer lezen »