10 september 2018

Publicatie Zij-instroom. Een gedeelde verantwoordelijkheid van scholen en opleidingen

De nieuwste publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren PO staat geheel in het teken van zij-instroom. Een belangrijk onderwerp. Niet alleen voor de sector en voor de PO-Raad, maar vooral voor onze leerlingen in het primair onderwijs.

Verrijking van het onderwijs

Steeds meer besturen voor primair onderwijs nemen zij-instromers aan. Zij doen dit meestal in de eerste plaats om het toenemende lerarentekort te lijf te gaan, maar scholen ervaren het ook als een verrijking van het onderwijs. Juist zij-instromers zorgen voor meer diversiteit in de schoolteams. Zij brengen nieuwe kennis en andere vaardigheden mee en dragen daarmee bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Het goed opleiden van zij-instromers is een gedeelde verantwoordelijkheid van scholen en opleidingen. Door theorie en praktijk met elkaar te verbinden en intensief samen te werken, wordt de kwaliteit van de opleiding van de zij-instromer aanzienlijk vergroot.

Lessen uit de praktijk

Deze publicatie bespreekt de ins en outs van zij-instromers in het basisonderwijs. Wat is er reeds bekend over ‘wat werkt’ en ‘wat niet werkt’? Hoe werf je zij-instromers? Hoe ziet hun opleidingstraject eruit en waar moet het aan voldoen? In deze publicatie komen diverse betrokkenen aan het woord over relevante thema’s, zoals werving, begeleiding en beoordeling.

Download of bestel

Download of bestel (kosteloos) de publicatie en raak geïnspireerd door de verhalen, ervaringen en ideeën uit de praktijk!

Download publicatie

Bestel publicatie


Nieuws 11 juli 2019

Leernetwerk onderzoek | Breng – de voordelen van – onderzoek uw school in!

Onderzoek in de school, door studenten en docenten, draagt bij aan zowel de ontwikkeling van het onderwijs binnen de school […]

Meer lezen »

Nieuws 4 juli 2019

Publicatie | Handreiking opstellen ontwikkelplan en beleidsdocument aspirant opleidingsscholen

Nieuwe en niet door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekostigde opleidingsscholen voor po, vo en mbo, kunnen […]

Meer lezen »