16 september 2019

Publicatie | Een samenhangend curriculum ontwerpen in de driehoek

“Hoe kunnen partnerschappen werkelijk een gezamenlijk curriculum vormgeven? Hoe maak je het werkplekleren van de student doelgerichter en persoonlijker?

Hoe kunnen partnerschappen werkelijk een gezamenlijk curriculum vormgeven? Deze en andere vragen kwamen aan de orde in het ontwerpnetwerk ‘Een curriculum in samenhang’, wat in opdracht van het Platform werd georganiseerd. Procesbegeleiders Chris Kroeze en Miranda Timmermans hebben trio’s van studenten, schoolopleiders en instituutsopleiders uit het po en vo gedurende een half jaar begeleid bij het ontwikkelen van een (stukje) curriculum met aandacht voor het leren op de werkplek van de betreffende student

De nieuwe publicatie ‘Een samenhangend curriculum ontwerpen in de driehoek’ met daarin de opbrengsten van het ontwerpnetwerk biedt handvatten om zelf aan de slag te gaan met het in gezamenlijkheid ontwerpen van het curriculum. Wilt u leren van de ervaringen met het ontwerpnetwerk? Vrijdag 4 oktober vindt u de publicatie op onze website.


Nieuws 18 oktober 2019

Aan de slag met inzichten en methodieken voor het opleiden op de werkplek

Opleiders op de werkplek zijn dagelijks bezig om studenten zich te laten ontwikkelen tot goede leraren. Wat er bij het […]

Meer lezen »

Nieuws 8 oktober 2019

Koning en minister op werkbezoek bij Pabo HvA en obs Aldoende

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmorgen 8 oktober samen met minister Van Engelshoven van Onderwijs een bezoek gebracht aan openbare basisschool Aldoende […]

Meer lezen »