Logo: Vierde Haagse Opleidingsschool (4OLS)
VO

Vierde Haagse Opleidingsschool (4OLS)

Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Kenmerkend voor ons partnerschap zijn het enthousiasme en de betrokkenheid. Ons partnerschap heeft twee pijlers:

 • Persoonlijke ontwikkeling
  Dat de persoonlijke ontwikkeling centraal staat, betekent dat er veel ruimte is voor reflectie en voor persoonlijke leer- en ontwikkeldoelen. Studenten en leraren zijn eigenaar van en verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeltraject. Er is veel aandacht voor de vraag: wie ben ik als docent?
  De opleiding is gericht op alle facetten van het werken in een school, studenten doen bijvoorbeeld mee met vergaderingen en studiedagen, gaan mee op excursies, lopen een dag mee met de conciërge en leren over het mentorschap.
 • Persoonlijke verbinding
  Centraal staat het leren van en met elkaar in een professionele leergemeenschap. Mensen kennen elkaar, de lijnen zijn kort. De student staat centraal en vormt de spil in de afstemming tussen school en instituut. Er wordt veel waarde gehecht aan open en eerlijke feedback, in een veilige setting waarin fouten maken mag.
Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Betrokkenheid en verbinding zijn kenmerkend voor onze samenwerking, binnen alle lagen van ons partnerschap. We hechten veel waarde aan de ontmoeting op locatie en het met elkaar in gesprek gaan. Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle facetten van het opleiden, begeleiden en beoordelen.

 

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
 • Doorontwikkeling opleidingsprogramma
  We zijn bezig met de voorbereiding van ons opleidingsprogramma van volgend jaar (2022-2023); we hebben dan voor het eerst alle niveaus studenten in huis: hbo-niveau 1 t/m 4 en wo.
 • Verbinding
  Gezien onze pijler ‘persoonlijke verbinding’, was de coronaperiode een uitdaging. Ondanks de beperkingen vanwege corona hebben we onze korte lijnen kunnen behouden. Omdat er nu weer volop mogelijkheid is voor ontmoeting, besteden wij de komende tijd veel aandacht aan ontmoeting als stimulans voor de onderlinge betrokkenheid en verbinding.
 • Bijeenkomsten
  We gaan mooie bijeenkomsten organiseren met inspirerende sprekers en nodigen daarvoor o.a. ook de werkplekbegeleiders, opleiders en co-docenten uit. Ook willen we in dat kader aandacht besteden aan onze visie: wat betekent die voor ons/het samen opleiden?
 • Uitbreiding
  In 2022-2023 sluit een nieuwe school aan bij ons partnerschap.
Contactgegevens
Van Stolkweg 35
2585 JN Den Haag
Website
Contactpersoon
Judith de Ruijter
Programmamanagement

Partners

Lerarenopleidingen
TU Delft, SEC
Lerarenopleidingen
Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen
Lerarenopleidingen
Universiteit Leiden, ICLON
Scholen
Dalton Voorburg
Scholen
François Vatel
Scholen
Gymnasium Haganum
Scholen
Gymnasium Novum
Scholen
Maerlant-Lyceum
Scholen
Sint-Maartenscollege
Scholen
VCL
Scholen
Zuid-West College
Schoolbesturen
Stichting Lucas Onderwijs
Schoolbesturen
Stichting Scholengroep Spinoza
Schoolbesturen
Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden
Schoolbesturen
Vrijzinnig Christelijk Lyceum