PO
Aspirant

Thomas More Opleidingsschool

Aantal studenten partnerschap
765
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

In ons partnerschap werken we al langdurig intensief samen, vanuit onze gezamenlijke visie op leren en opleiden. We bestrijken een groot gebied, in en rondom Rotterdam, van Voorne-Putten tot en met het Westland en via Den Haag en Delft tot en met Gouda. Onze gezamenlijke visie op opleiden is vooral gericht op het pendelen tussen theorie en praktijk. Het eigen handelingsrepertoire van de student – de ‘toekomstige, eigenzinnige en wereldwijze onderwijsprofessional’ – is leidend: ‘Wie is de leraar die jij zelf wil zijn? Wat is de school die bij jou past?’ De keuzevrijheid van de student staat dan ook hoog bij ons in het vaandel. Als opleidingsschool creëren we de leeromgeving met studenten, opleiders van de basisscholen en opleiders van de hogeschool.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

De lijnen in onze samenwerkingen zijn kort, en werken wij vooral samen door constant in gesprek te zijn met elkaar, om de beste leraren voor Rotterdam en omstreken op te leiden. Ontmoeting is voor ons belangrijk en die krijgt onder meer gestalte in onze vaste ritmiek, zoals op onderwijs-ontwikkeldagen en ‘Thomas More-dagen’. Diverse driehoeken zijn terug te vinden; de pabo-opleider (zoals wij de instituutsopleider noemen), de schoolopleider en de directeur. Die voeren het ontwikkelgesprek aan de hand van ons kwaliteitskader TMO. Daaruit komen actieplannen voort, die uitgevoerd worden door een tweede driehoek: die tussen pabo-opleider, mentor/directeur en student. Een derde driehoek wordt gevormd door de kerngroep, waar we vanuit alle partners elkaar ontmoeten, alle bovenschools schoolopleiders, de projectleider en de programmaleider. De HR-expertgroep zet zich in voor beroepsontwikkeling voor mensen in verschillende fasen (in opleiding, starters), en de stuurgroep waarbij de bestuurders van de aangesloten partners beleid en missie/visie uitdragen Samen Opleiden, voor wat uiteindelijk goed is voor alle kinderen in de besturen.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • De ontwikkeling centraal stellen, waarbij persoonlijke en professionele ontwikkeling hand in hand gaan en de studenten pendelen tussen theorie en praktijk.
  • Het vormgeven van één leeromgeving waarin theorie en praktijk gelijkwaardig en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
  • Leren van diversiteit aan perspectieven en praktijken, om zo de horizon van (aanstaande) leraren te verbreden.
  • Professionals samen laten leren in onze onderwijsleergemeenschap; we benaderen ook de studenten vanaf de eerste dag als volwaardige professionals binnen deze leergemeenschap.
Contactgegevens
Stationssingel 80
3033 HJ Rotterdam
Contactpersoon
Sandra Driessens
Stagecoordinator

Partners

Lerarenopleidingen
Thomas More Pabo
Schoolbesturen
De Groeiling, Stichting v. katholiek en interconfessioneel primair onderwijs
Schoolbesturen
De Laurentiusstichting
Schoolbesturen
RKVO, Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
Schoolbesturen
SIKO, Stichting Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs
Schoolbesturen
SKOP, Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker
Schoolbesturen
Stichting Floréo, Stichting Kathliek Onderwijs Rivierenland
Schoolbesturen
WSKO, Westlandse Schoolvereniging voor Katholiek Onderwijs