Logo: Talentum Haagland
PO

Talentum Haagland

Jaar van oprichting
01-10-2017
Jaar van erkenning
2009
Aantal studenten partnerschap
268
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Wij zijn een al lang bestaand en goed samenwerkend partnerschap in de regio Haagland, dat momenteel aan het uitbreiden is. Kenmerkend voor onze opleidingspraktijk is dat wij werken met leertuinen. Dat wil zeggen dat we groepen studenten samen opleiden in de driehoek student – instituut – school. Hierbij staan de student en zijn leervragen nadrukkelijk centraal. Samen met de begeleiders geeft de student invulling  aan zijn eigen leerroute. De leertuinen komen ontwikkelingsgericht tot stand. De opleidingsdoelen van de opleiding, de ontwikkelvragen van de school en de leervragen van de student komen bij elkaar. Wij zijn nu twee jaar bezig met leertuinen en er zijn er inmiddels 13.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?
  • Ons partnerschap heeft een duidelijke en goed functionerende infrastructuur, waardoor de samenwerking wordt bevorderd en vergemakkelijkt.
  • De ‘tandem’ – de samenwerking tussen school en instituut – speelt een cruciale rol. Niet alleen bij het opleiden, maar ook in professionaliseringsactiviteiten werken zij samen. Zo voeren zij bijvoorbeeld gezamenlijk de professionalisering van praktijkbegeleiders uit.
  • SAMEN is in ons partnerschap het centrale begrip. Altijd – in iedere vergadering en ieder gesprek – zijn wij op zoek zijn naar wat wij (nog meer) samen kunnen doen.
Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • De leertuinen verder ontwikkelen.
  • Het partnerschap uitbreiden met het doel een regionale dekking te realiseren voor het opleiden van toekomstige leerkrachten. We hebben een toetredingsprocedure opgesteld, er is een planning gemaakt, en er zijn twee besturen die op korte termijn gaan toetreden.
  • Op basis van de evaluatie van ons inductieprogramma, gaan we het inductieprogramma meer op maat vormgeven. Ook gaan we de eerder verworven competenties (EVC) beter zichtbaar maken in het programma.
Contactgegevens
Vulcanusweg 263G
2624 AV DELFT
Website
Contactpersoon
Claudia Versteeg
Programmaleider

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool INHOLLAND, loc. Den Haag
Scholen
CBS De Ark Schipluiden
Scholen
Octantschool Beatrix
Scholen
Octantschool Fontein
Scholen
Octantschool SBO Prinsenhof
Scholen
Octantschool Schatkaart
Scholen
Octantschool Triangel
Scholen
Octantschool Vlinderboom
Scholen
Octantschool Zonnestraal
Scholen
Open CBS Het Mozaïek loc. Caspar Fagelstraat / loc. Van Alkemadestraat
Scholen
PCBS De Blinkerd
Scholen
PCBS De Groene Oase
Scholen
PCBS De Hoeksteen – Honselersdijk
Scholen
PCBS De Kameleon loc. Eikenlaan / loc. Heenweg
Scholen
PCBS De Ouverture
Scholen
CBS De Horizon loc. Brahmslaan / loc. Poptahof Noord
Scholen
PCBS De Rehoboth
Scholen
PCBS De Wegwijzer – ‘s-Gravenzande
Scholen
PCBS Het Kompas – Maasdijk
Scholen
PCBS Koningin Juliana – De Lier
Scholen
PCBS Pieter van der Plas
Scholen
PCBS Prins Maurits
Scholen
PCBS Prins Willem Alexander – ‘s-Gravenzande
Scholen
PCBS Willem-Alexander – De Lier
Scholen
PCS SBO De Diamant loc. Hoge Woerd /loc. Sint Martinusstraat
Scholen
Prins Florisschool
Scholen
Prinses Margrietschool
Scholen
SBO De Horizon
Scholen
Octantschool Ackerweide
Scholen
Koningin Wilhelminaschool
Scholen
Kindcentrum Toverberg
Scholen
IKC De Achtsprong
Scholen
CBS De Waterhof loc. Lepelaarstraat / loc. Angolastraat
Scholen
CBS Het Talent
Scholen
CBS Rembrandt
Scholen
De Buut
Scholen
De Elzenhoek
Scholen
De Jacobsvlinder
Scholen
De Oostwijzer locatie Cygnus
Scholen
De Oostwijzer locatie Orion
Scholen
De Oranjerie
Scholen
De Paulusschool
Scholen
De Regenboog
Scholen
Het Noorderlicht
Scholen
IKC De Buytenkans
Scholen
Kindcentrum De Entree
Scholen
Kindcentrum Regenboog, loc. Sytwinde / loc. Koningin Julianastraat
Scholen
Kindcentrum Max Havelaar
Scholen
Kindcentrum De Touwladder
Scholen
Kindcentrum De Spelevaert
Scholen
KC Het Palet
Scholen
IKC Stella Nova
Scholen
IKC Prins Claus
Scholen
IKC Noordeinde
Scholen
IKC Floriant
Scholen
IKC De Hofvijver
Schoolbesturen
Octant, Stichting Christelijk Primair Onderwijs
Schoolbesturen
PCPO Westland, Stichting Protestants Christelijk Onderwijs regio Westland
Schoolbesturen
Delftsche Schoolvereeniging, algemeen bijzondere school
Schoolbesturen
SCO Delft, Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.
Schoolbesturen
Unicoz Onderwijsgroep, Stichting Christelijk Onderwijs Zoetermeer