Logo: Keurmerkopleidingsschool Avans/ Lowys Porquinstichting/ INOS Breda/ Borgesiusstichting/KPO Roosendaal
PO

Keurmerkopleidingsschool Avans/ Lowys Porquinstichting/ INOS Breda/ Borgesiusstichting/KPO Roosendaal

Wat typeert jullie samenwerking?

Het keurmerk samenwerkingsverband “Opleiden in de School” Avans/LPS/INOS/KPO Roosendaal voelt zich verantwoordelijk voor de scholing van toekomstige leerkrachten en neemt daarom al vanaf augustus 2006 deel aan de landelijke ‘pilot’ Opleiden In De School (OIDS). Dit betekent dat het opleiden, begeleiden en beoordelen van studenten voor een groot deel in de basisschool plaatsvindt. Ofwel: leren op de werkplek. Binnen de samenwerking zijn inmiddels 425 mentoren en 85 stage coaches opgeleid om onze toekomstige leerkrachten een goede start te laten maken. Jaarlijks worden zo’n 225 studenten begeleid voor het vak.

De samenwerking is al in 2006 door het ministerie van OC&W geselecteerd voor de opzet en de uitvoering van Opleiden In De School. Na een periode van drie jaar is het “Opleiden in de School” in 2009 door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) formeel erkend als opleidingsschool. Dit betekent dat het project heeft bewezen succesvol te zijn. In december 2013 werd het project “Opleiden in de School” uitgebreid met de regeling “Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen 2013/2017”, gericht op intensieve samenwerking van de partners.

Waar zijn jullie trots op?

De erkenning van het project “Opleiden in de School” werd in januari 2015 positief verlengd tot eind 2020 door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Commissie:

Het partnerschap tussen de lerarenopleiding Avans, LPS, INOS en KPO (uitgebreid met de Borgesius stichting in 2017-2018) biedt een mooie win-win situatie voor alle partijen. De studenten houden het onderwijs op scherp en stimuleren leerkrachten de onderwijspraktijk met andere ogen te bekijken. Door de aandacht voor onder andere mentoring, coaching en de koppeling tussen theorie en praktijk, is er steeds meer sprake van scholen als een leergemeenschap. De structurele samenwerking tussen de scholen en de Pabo draagt bovendien bij aan een optimale aansluiting van het opleidingsprogramma bij de arbeidspraktijk.

Opleiden In De School betekent dat de vier schoolbesturen:

* in samenwerking met de Avans Pabo te Breda bovenschoolse zorg dragen voor het begeleiden, coachen en beoordelen van studenten en startende leerkrachten;
* bijeenkomsten voor studenten en startende leerkrachten organiseren;
* bijeenkomsten voor stagecoaches organiseren;
* mentoren trainingen organiseren voor collega’s die een student begeleiden;
* structurele ondersteuning bieden bij innovatieve trajecten op alle scholen.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

In het belang van alle PABO-studenten hebben de partners besloten het project te gaan uitbreiden met collega onderwijsstichtingen. De samenwerking met andere schoolbesturen in de regio levert een waardevolle bijdrage aan de realisatie en optimalisatie van passend onderwijs voor ieder kind. In 2017-2018 is het samenwerkingsverband uitgebreid met de Borgesiusstichting gehuisvest te Oudenbosch, Gemeente Halderberge.

De opzet en uitvoering van een in concept opgesteld inductieprogramma; opgesteld door het samenwerkingsverband van Pabo Avans Hogeschool en INOS, KPO, Borgesius en LPS. Middels dit inductieprogramma worden richtlijnen geboden om scholen een kader te bieden bij het inductiearrangement en daarbij horende inwerkprogramma. Expertisedeling en uitwerken, onderzoek en informatie via het lectoraat ‘LeerKRACHT’ en Kenniscentrum Pabo ‘Partner in Kennis’ met alle partners. Het inductieprogramma is in 2018/2019 onderwerp van gesprek in het kader van evaluatie en voortzetting.

Contactgegevens
Rector Hellemonsstraat 1
4702 RG Roosendaal
Contactpersoon
Suzanne Huisman / K. Boeren
0165 - 567761

Partners

School
BS De Klinkert
School
St. Martinusschool
School
KPO BS Lavoor – Morelberg
School
IKC Lodijke
Schoolbestuur
KPO Roosendaal
Schoolbestuur
Borgesius Stichting
School
BS TaLente
School
BS Uniek
School
SBO De Driemaster
School
KBS Maria Regina
School
BS De Biezenhof
School
RDBS De Welle
School
KBS Sinte Maerte
School
KBS St. Joseph
School
RK Ons SBO
School
SO Het Kasteel
School
KBS De Griffioen
School
KBS De Kievitsloop
School
BS De Grebbe
School
IKC Sancta Maria
School
BS De Toermalijn
School
KPO BS De Klaverweide
School
KPO BS De Appel
School
KPO BS De Heiberg
School
KPO BS Lavoor, loc. Heulberg
School
KPO SBO De Sponder
School
KBS Eerste Rit
School
KBS Petrus en Paulus
School
KBS De Spoorzoeker
School
KBS Olympia
School
KBS De Zandberg AOS
School
KPO BS De Blokwei
School
KPO BS Het Talent
School
KPO BS Vondel
School
KPO BS De Watermolen
School
KPO BS Jeroen Bosch
School
KPO BS De Vlindertuin
School
KPO BS De Linde
School
KPO BS De Saffier
Schoolbestuur
INOS, Stichting voor Katholiek Onderwijs
Schoolbestuur
Lowys Porquinstichting, Stichting voor Katholiek en Protestants Christelijk Onderwijs
Lerarenopleiding
Avans Hogeschool Breda-Tilburg
School
KPO BS Berkenveld
School
KPO BS Heilig Hart
School
KPO BS De Stappen
School
KPO SO De Kameleon
School
KPO BS Fatima
School
KPO BS Joseph
School
KPO BS De Cortendijck