Logo: SO I GO Samen Opleiden in Groen Onderwijs
VO

SO I GO Samen Opleiden in Groen Onderwijs

Jaar van oprichting
01-08-2016
Jaar van erkenning
2021
Aantal studenten partnerschap
240
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Kenmerkend voor ons partnerschap is dat we ons richten op het opleiden in ‘groen onderwijs’. Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid leiden we studenten op in een groene, duurzame en innovatieve leeromgeving. In onze praktijk leren alle betrokkenen van en met elkaar.
We leiden onze studenten op tot inspirerende docenten, met een onderzoekende en reflectieve houding en met oog voor diversiteit.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

De drie participerende lerarenopleidingen begeleiden en beoordelen alle studenten op dezelfde manier. We noemen dat ‘wederzijds beoordelen’. Dat betekent onder meer dat instituutsopleiders ook studenten van andere instituten kunnen beoordelen. Dit is niet alleen efficiënt, het draagt ook bij aan het leerproces van studenten omdat zij vaker contact hebben met instituutsopleiders.

Drie keer per schooljaar organiseren wij een themamiddag, waar studenten en startende leraren kunnen kiezen uit workshops die school- en instituutsopleiders samen hebben ontwikkeld. Tijdens of na de workshop werken de studenten aan een gezamenlijk product, bijvoorbeeld een vakoverstijgende lessenserie. Zie voor meer informatie over deze themabijeenkomsten: pagina 16 van ‘Parels uit de praktijk 3’.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Duurzame ontwikkeling
    We willen veel aandacht (blijven) besteden aan duurzame ontwikkeling. We doen dat op basis van de door de Verenigde Naties vastgestelde Sustainable Development Goals.
  • Kwaliteitscultuur
    We versterken onze kwaliteitscultuur, onder meer door ter voorbereiding op de landelijke peerreviews interne peerreviews te organiseren, waarbij scholen elkaar visiteren.
Contactgegevens
De Molen 94
3995 AX Houten
Website
Contactpersoon
Bart van Duijn
Programmamanager samen opleiden Yuverta
0614287348

Partners

Lerarenopleidingen
Aeres Hogeschool Wageningen
Lerarenopleidingen
Hogeschool Utrecht
Lerarenopleidingen
Hogeschool van Amsterdam
Scholen
Yuverta vmbo Oegstgeest
Scholen
Yuverta vmbo Naarden
Scholen
Yuverta vmbo Montfoort
Scholen
Yuverta vmbo Houten
Scholen
Yuverta vmbo Gouda
Scholen
Yuverta vmbo Den Haag Westvliet
Scholen
Yuverta vmbo Den Haag Madestein
Scholen
Yuverta vmbo Amsterdam-West
Scholen
Yuverta vmbo Boskoop
Scholen
Yuverta vmbo Amsterdam-Oost
Scholen
Yuverta vmbo Amersfoort
Scholen
Yuverta mbo Houten
Scholen
Yuverta mbo Dordrecht
Scholen
Yuverta mbo Aalsmeer
Scholen
Yuvera vmbo Alphen aan den Rijn
Scholen
Yuverta vmbo Utrecht
Schoolbesturen
Yuverta