Logo: SCOOL
MBO
VO
Aspirant

SCOOL

Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Wij werken samen om studenten (docenten-in-opleiding genoemd) van verschillende lerarenopleidingen te begeleiden tot vakbekwame, inspirerende, innovatieve en ondernemende docenten. SCOOL is een afkorting van Samen; Contextrijk; Ontwerpend; Ondernemend; Leren. Samen: uiteraard met onze partners. Maar we vinden het ook belangrijk dat onze dio’s (docenten in opleiding) van elkaar en met elkaar leren. Contextrijk: we brengen onze dio’s via een carrouselmodel met zo veel mogelijk leeromgevingen (vmbo, havo/vwo en mbo) in contact. Ontwerpend en Ondernemend: we willen onze dio’s begeleiden in hun ontwikkeling tot docenten waarbij het ontwerpend en ondernemend leren centraal staat. Binnen SCOOL vinden we het belangrijk dat de dio’s buiten de gebaande paden durven te denken en te ondernemen, wat leidt tot het ontwerpen van innovatief onderwijs. Daarnaast streven we ernaar dat de docenten-in-opleiding zelf de regie dragen over hun eigen leerproces. Door middel van het werkplekleren en opdrachten op het gebied van ontwerpend en ondernemend leren proberen wij de dio’s deze ontwikkeling te laten doormaken.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

De lijnen zijn bij ons kort en de overlegstructuur eenvoudig: er is een stuurgroep waarin alle vier de partners vertegenwoordigd zijn, en een projectgroep waarin drie werkgroepen (rond de thema’s ‘curriculum’, ‘kwaliteit’ en ‘professionalisering en organisatie’) samenkomen. Ook de werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van alle partners: instituutsopleiders en schoolopleiders. Dio’s bevragen we via panelinterviews of vragenlijsten om feedback te geven.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Het verwerven van de accreditatie in 2024.
  • Ontwerpend en ondernemend leren beter in de verf zetten, bijvoorbeeld door ze nadrukkelijker terug te laten komen in reflectie- en beoordelingsgesprekken.
  • De SCOOL-beginselen goed/beter laten landen op alle stagescholen waar het werkplekleren plaatsvindt.
Contactgegevens
Schiedamsedijk 114
3134 KK Vlaardingen
Website
Contactpersoon
Marrit van Sprundel
Projectcoördinator

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool Rotterdam-IvL
Lerarenopleidingen
ICLON
Lerarenopleidingen
TU Delft SEC
Schoolbesturen
Lentiz Onderwijsgroep