Logo: SCOOL
MBO
VO

SCOOL

Jaar van oprichting
01-08-2020
Aantal studenten partnerschap
130
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Wij werken samen om docenten in opleiding (afgekort tot dio’s) van verschillende lerarenopleidingen op te leiden tot vakbekwame, inspirerende, innovatieve en ondernemende docenten die hun leerlingen en studenten voorbereiden om hun weg te vinden in een dynamische maatschappij. SCOOL staat voor Samen; Contextrijk; Ontwerpend; Ondernemend; Leren.

Samen: SCOOL is ontwikkeld in nauwe samenwerking met onze partners.  Daarnaast leren onze dio’s van elkaar en met elkaar leren. Tegelijkertijd dragen de dio’s ook bij aan het ontwikkeling van de leraren in de scholen door hun verfrissende blik en up-to-date kennis.
Contextrijk: we brengen onze dio’s via een carrouselmodel met zo veel mogelijk leeromgevingen en onderwijssoorten (vmbo, havo/vwo, mbo, dalton onderwijs en kunskapsskolan) in contact.
Ontwerpend en Ondernemend: we willen onze dio’s begeleiden in hun ontwikkeling tot docenten waarbij het ontwerpend en ondernemend leren centraal staat. We stimuleren dat de dio’s buiten de gebaande paden durven te denken en te ondernemen, wat leidt tot het ontwerpen van innovatief onderwijs.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat de dio’s zelf de verantwoordelijkheid leren te dragen over hun eigen leerproces. Dit doen we aan de hand van de driehoeksgesprekken.

Het werkplekleren op de scholen in combinatie met de theorie van de lerarenopleidingen vormt de basis voor de ontwikkeling van de dio’s. SCOOL biedt daarnaast activiteiten aan zoals transferbijeenkomsten, SCOOL-Lab en recentelijk de SCOOL Hackathon. Al deze activiteiten hebben tot doel dat de dio’s zich ontwikkelen tot toekomstgerichte docenten.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

De lijnen zijn kort, de begeleiding en coaching van de schoolopleiders en werkplekbegeleiders is hiermee laagdrempelig en waardevol. Er is een betrokken stuurgroep waarin alle vier de partners vertegenwoordigd zijn. SCOOL wordt ontwikkeld aan de hand van drie werkgroepen rond de thema’s ‘curriculum’, ‘kwaliteit’ en ‘professionalisering en organisatie’. Ook de werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van alle partners: instituutsopleiders en schoolopleiders. Dio’s bevragen we gestructureerd via panelinterviews of vragenlijsten om feedback te geven.

 

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Het verwerven van de accreditatie in 2024.
  • Het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn richting inductie.
  • Verstevigen van ontwerpend en ondernemend leren in het curriculum.
  • Intensiveren van de samenwerking met de partners om zo gezamenlijk in te spelen op het dalende aantal aankomende studenten.
  • Bij de vorming van de nieuwe onderwijsregio wil SCOOL een herkenbare plek en van toegevoegde waarde zijn op de hele regio.
Contactgegevens
Schiedamsedijk 114
3134 KK Vlaardingen
Website
Contactpersoon
Marrit van Sprundel
Projectcoördinator

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool Rotterdam-IvL
Lerarenopleidingen
ICLON
Lerarenopleidingen
TU Delft SEC
Schoolbesturen
Lentiz Onderwijsgroep