Logo: Samen Opleiden Regio Arnhem-Nijmegen
PO

Samen Opleiden Regio Arnhem-Nijmegen

Aantal studenten partnerschap
1271
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Samen Opleiden Regio Arnhem-Nijmegen is een groot partnerschap, zowel geografisch als wat betreft het aantal partners: er zijn 25 besturen (zo’n 360 scholen) bij ons partnerschap aangesloten. De grote omvang heeft consequenties voor de manier waarop ons partnerschap is georganiseerd en wordt bestuurd. Naast een stuurgroep, hebben wij vijf ‘regionale platformtafels’ die een bestuurlijke functie vervullen. Deze regionale onderverdeling van ons partnerschap is interessant met het oog op de vorming van onderwijsregio’s (zie: speerpunten).

Wij hebben als partnerschap op basis van onderzoek naar effectieve lerarenopleidingen zes kwaliteitskenmerken geformuleerd die richtinggevend zijn voor al onze activiteiten:

  1. Het leren van de leerling staat centraal.
  2. Er wordt een coherent programma vormgegeven
  3. Er wordt een congruent programma vormgegeven
  4. Er vindt integratie plaats van theorie en praktijk.
  5. De professionele en persoonlijke identiteitsontwikkeling van de student staat centraal.
  6. Het gezamenlijk (onderzoekend) leren van studenten, mentoren, leraren, (instituuts)opleiders en leidinggevenden wordt bevorderd.
Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Wij werken op alle organisatielagen met elkaar samen: alle partners zijn vertegenwoordigd in alle lagen. Het werkveld denkt in toenemende mate mee over het curriculum van de pabo, niet alleen waar het gaat om werkplekleren, maar over de hele opleiding. Het werkveld participeert momenteel in curriculumontwerpgroepen van de pabo en er is daarnaast een structurele curriculumbrede ontwikkelgroep, waarin alle partners zijn vertegenwoordigd.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • We vertalen de zes kwaliteitskenmerken gaandeweg door in alles wat we doen. Zo hebben we op basis van de kwaliteitskenmerken bijvoorbeeld de mentorentraining herzien en zijn de kwaliteitskenmerken richtinggevend geweest voor de invulling van onze professionaliseringsmiddagen. Waar we als partnerschap voor staan zie je op deze manier in steeds meer activiteiten terug. Ook staan we met alle partners regelmatig stil bij de vraag hoe deze kwaliteitskenmerken al zichtbaar zijn in het gezamenlijke opleidingsprogramma en hoe we dit verder kunnen ontwikkelen.
  • De vorming van onderwijsregio’s vraagt de komende tijd onze aandacht. Dat proces verloopt makkelijker doordat wij al werken met vijf regionale overleggen.
    We werken aan de andere functies die in de onderwijsregio’s vorm en inhoud moeten krijgen, zoals inductie en doorgaande professionalisering. We benutten hierbij de opbrengsten uit de diverse RAP-projecten.
Contactgegevens
Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem
Website
Contactpersoon
Nienke van der Wouw
Programmamanager Samen Opleiden HAN Pabo

Partners

Lerarenopleidingen
HAN Pabo
Scholen
Vrijeschool Tiliander
Scholen
OBS de Wizzert
Scholen
OBS De Muze
Scholen
OBS de Monchyschool
Scholen
OBS De Dromedaris
Scholen
OBS De Boomhut
Scholen
OBS Da Vinci
Scholen
OBS Camelot
Scholen
Nutsschool Lankforst
Scholen
Nijmeegse Scholen Vereniging2
Scholen
Nicolaasschool voor Basisonderwijs
Scholen
Nederlandsche Islamitische Basisschool Al Ummah
Scholen
Montessorischool Elzeneind
Scholen
Montessorischool Dukenburg
Scholen
Montessorischool De Binnenstad
Scholen
Montessori Onderwijs (10-15 Agora)
Scholen
Montessori Kindcentrum Westervoort
Scholen
Montessori IKC De Groene Ring (locatie Bergdravik)
Scholen
Montessori Basisschool De Kraal
Scholen
Michaelschool Leeuwarden
Scholen
OBS Kompas
Scholen
Onze Bouwsteen
Scholen
OBS Uilenspiegel
Scholen
Openbare Basisschool Trinoom
Scholen
Protestants Christelijke Basisschool De Klokkenberg
Scholen
Prins Clausschool
Scholen
Pieter Brueghelschool
Scholen
PC Basisschool Pr Maurits
Scholen
Paulusschool v BSO
Scholen
Parcivalschool (locatie noord en zuid)
Scholen
Openbare Jenaplanschool De Buizerd
Scholen
Openbare Daltonbasisschool De Klimop
Scholen
Openbare Basisschool Toermalijn
Scholen
Openbare Basisschool ‘T Ravelijn
Scholen
Openbare Basisschool Mettegeupel
Scholen
Openbare Basisschool De Wijzer
Scholen
Openbare Basisschool De Peppel
Scholen
Openbare basisschool De Klimboom
Scholen
Openbare Basisschool De Kameleon
Scholen
Openbare Basisschool de Cirkel
Scholen
Openbare Basisschool De Bonckert
Scholen
Openbare Basisschool de Bloemberg
Scholen
Openbare Basisschool de Appelhof
Scholen
Marienborn Daltonschool
Scholen
Lea Dasbergschool
Scholen
Lindenhage
Scholen
IKC De Brug
Scholen
IKC Het Klokhuis
Scholen
IKC Franciscus
Scholen
IKC De Wieken
Scholen
IKC De Tamboerijn
Scholen
IKC de Kubus
Scholen
IKC De Klimboom
Scholen
IKC De Hoge Hoeve
Scholen
IKC De Droomgaard
Scholen
IBS El Boukhari
Scholen
IKC Joannes
Scholen
Hugo De Grootschool
Scholen
Het Zuiderpad
Scholen
’t Geerke
Scholen
Het Mozaiek
Scholen
Het Mozaiek
Scholen
Het Kofschip
Scholen
Het JongLeren
Scholen
Hertogin Johanna locatie V
Scholen
Heilig Hartschool
Scholen
IKC het Ravelijn
Scholen
IKC Kameleon
Scholen
Laurentiushof
Scholen
Josefschool (Holthees)
Scholen
Kindcentrum Westwijzer
Scholen
Kindcentrum Leander
Scholen
Kindcentrum De Werf
Scholen
Kindcentrum De Sprong
Scholen
Kindcentrum De Boomgaard
Scholen
Julianaschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs
Scholen
Jozef Sarto Arnhem
Scholen
Josefschool (Overloon)
Scholen
Johannesschool Vrije School Tiel
Scholen
IKC Remigius
Scholen
Jenaplanschool De Sterrenkring
Scholen
Jenaplanschool De Pandelaar
Scholen
Jenaplanschool De Lindekring
Scholen
Jenaplan Kindcentrum:
Scholen
Jan Ligthartschool
Scholen
Islamitische Basisschool Ibn-I Sina
Scholen
Islam Basisschool Bedir
Scholen
Interconfessionele Basisschool Wingerd
Scholen
Integraal Kindcentrum Regenboog
Scholen
Protestants Christelijke Basisschool De Troubadour
Scholen
Protestants Christelijke Jenaplanbasisschool De Canabas
Scholen
Protestants Christelijke Jenaplanbasisschool De Peppels
Scholen
SBO SG Palet
Scholen
Stella Nova
Scholen
St. Anna
Scholen
St Nicolaasschool
Scholen
Sport IKC Het Startblok
Scholen
SO4 De Kleurencirkel
Scholen
Sint Jozef
Scholen
Sint Fredericusschool
Scholen
Sin Victorschool
Scholen
SBO Klavervier
Scholen
Sterrenschool Zevenaar
Scholen
SBO Het Baken
Scholen
SBO de Wingerd
Scholen
SBO De Windroos (lokatie Waalsprong)
Scholen
SBO De Windroos (lokatie Lindenholt)
Scholen
SBO De Windroos (lokatie de Goffert)
Scholen
SBO de Schilderspoort
Scholen
SBO De Piramide
Scholen
SBO De Piramide
Scholen
Sterrenschool EigenWijs
Scholen
t Bijenveld
Scholen
SBO De Horizon
Scholen
Vrijeschool Christophorus
Scholen
Vrijeschool Peelland
Scholen
Vrijeschool Helianthus
Scholen
Vrijeschool De Zwaneridder
Scholen
Vrijeschool De Zevenster
Scholen
Vrijeschool De Vuurvogel
Scholen
Vrijeschool De Strijene
Scholen
Vrijeschool De Meander
Scholen
Vrijeschool De Driestroom
Scholen
Vrijeschool Brabant
Scholen
Talander
Scholen
Vrije School Valentijn
Scholen
Vrije School de Zevenster
Scholen
Vrije School De Vijfster
Scholen
Vrije School De Kleine Prins
Scholen
Vrije School de Kleine Johannes
Scholen
Vrije School Assen
Scholen
Vrije School
Scholen
Vrije Basisschool De Esch
Scholen
Toermalijn
Scholen
SBO De Klaproos
Scholen
SBO De Dijk (locatie Druten)
Scholen
R.K. Basisschool De Blinkerd
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool De Drie Vijvers
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool De Ommelander
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool De Octopus
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool De Meander
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool De Leeuwenkuil
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool de Laarhorst
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool de Laarakker
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool De Kringloop
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool De Heggerank
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool Brakkenstein
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool ’t Scathe
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool ’t Diekske
Scholen
Roncallischool
Scholen
RK BS St Jozef
Scholen
RK BS De Linde (De Eiber)
Scholen
RK BS De Geldershof
Scholen
RK Basisschool St Antonius
Scholen
RK Basisschool De Vlasgaard
Scholen
R.K. Basisschool De Komeet
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool De Reuzepas
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool De Zilverberg
Scholen
SBO De Bolster
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool St Jozef
Scholen
SBO Carolusschool
Scholen
Samenwerkingsschool Eikenwijs
Scholen
Rudolf Steiner Educare
Scholen
Rooms Katolieke Basisschool St Margaretha
Scholen
Rooms Katholike Basisschool Pastoor van Ars
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool Vitus
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool Titus Brandsma
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool t Klosterhufke
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool Sint Laurentius
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool Emmaus
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool Sint Lambertus
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool Sint Catharina
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool Roncalli
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool Op Weg
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool Marienhof
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool Johannes
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool IKC Op de Horst
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool Het Talent
Scholen
Rooms Katholieke Basisschool Het Simmelink
Scholen
Heijenoordschool
Scholen
Het Veer
Scholen
Basisschool Klein Heyendaal
Scholen
Basisschool De Uitdaging
Scholen
Basisschool De Zevensprong
Scholen
Basisschool De Wissel
Scholen
Basisschool De Waai
Scholen
Basisschool De Vuurvlinder
Scholen
Basisschool de Vonder
Scholen
Basisschool De Vlinder
Scholen
Basisschool De Viersprong
Scholen
Basisschool de Verbinding
Scholen
Basisschool De Tweestroom
Scholen
Basisschool De Zonnewijzer
Scholen
Basisschool De Teugelaar
Scholen
Basisschool De Stroeten
Scholen
Basisschool de Sterredans
Scholen
Basisschool De Springplank
Scholen
Basisschool De Sprankel
Scholen
Basisschool De Sieppe
Scholen
Basisschool De Schare
Scholen
Basisschool De Ruyter
Scholen
Basisschool de Zonnewende
Scholen
Basisschool De Zyp
Scholen
Basisschool De Ratel
Scholen
Basisschool Klimop
Scholen
Basisschool Montessorischool
Scholen
Basisschool Montessori Lindenholt
Scholen
Basissch St Lambertus
Scholen
Basisschool Michiel de Ruyter
Scholen
Basisschool Matthias
Scholen
Basisschool Mariaschool
Scholen
Basisschool Kunstrijk
Scholen
Basisschool Klimop
Scholen
Basisschool `t Carillon
Scholen
Basisschool Den Omgang
Scholen
Basisschool Hidaya, school op islamitische grondslag
Scholen
Basisschool Het Telraam
Scholen
Basisschool het Mozaiek
Scholen
Basisschool Hertogin Johanna
Scholen
Basisschool Hartenaas
Scholen
Basisschool Harlekijn
Scholen
Basisschool Elckerlyc
Scholen
Basisschool Dr Jan De Quay
Scholen
Basisschool De Regenboog
Scholen
Basisschool de Polderhof
Scholen
Basisschool Mozaiek
Scholen
Basisschool De Beekgraaf
Scholen
Basisschool de Buut
Scholen
Basisschool De Brink
Scholen
Basisschool ’t Molenveld
Scholen
Basisschool De Bongerd
Scholen
Basisschool ’t Palet
Scholen
Basisschool ’t Stekske
Scholen
Basisschool De Bongerd
Scholen
Basisschool De Bogaard
Scholen
Basisschool ’t Vossenhol
Scholen
Basisschool ’t Maxend
Scholen
Basisschool Akkerwinde
Scholen
Basisschool Albert Sweitzer
Scholen
Basisschool de Aldenhove
Scholen
Basisschool de Akker
Scholen
Basisschool Breedeweg
Scholen
Basisschool Antonius
Scholen
Basisschool Aquamarijn
Scholen
Basisschool Bernadette
Scholen
Basisschool De Dorendal
Scholen
Basisschool De Driemaster
Scholen
Basisschool De Oversteek
Scholen
Basisschool De Kreek’l
Scholen
Basisschool de Nieuwe Link
Scholen
Basisschool De Nienekes
Scholen
Basisschool De Luithorst
Scholen
Basisschool De Lockaert
Scholen
Basisschool ’t Kendelke
Scholen
Basisschool De LenS
Scholen
Basisschool de Lanteerne
Scholen
Basisschool De Laak
Scholen
Basisschool De Klumpert
Scholen
Basisschool De Ester
Scholen
Basisschool De Klimop (Wilbertoord)
Scholen
Basisschool De Kleine Wereld / Kindcampus Grootstal
Scholen
Basisschool De Kiem
Scholen
Basisschool De Hoogakker
Scholen
Basisschool de Hoeven
Scholen
Basisschool de Hazesprong
Scholen
Basisschool De Grote Lier
Scholen
Basisschool De Fontein
Scholen
Basisschool De Fonkeling
Scholen
Basisschool Mozaiek
Scholen
Basisschool Ni Je Veste
Scholen
Basisschool Bilal
Scholen
De Bolderik
Scholen
De Ieme
Scholen
De Gazelle
Scholen
De Expeditie
Scholen
De Expeditie
Scholen
De Dukendonck
Scholen
De Carrousel
Scholen
De Bonte Boomhut
Scholen
De Bolster
Scholen
De Biezenkamp
Scholen
De Lingelaar
Scholen
De Bem
Scholen
De Bakelgeert (Dalton)
Scholen
De Aventurijn
Scholen
De Arabesk
Scholen
Daltonschool de Meiboom
Scholen
Adalbert Basisschool
Scholen
Daltonschool De Evenaar
Scholen
Daltonschool Confetti
Scholen
De Lindenhoeve
Scholen
De Noorderkroon
Scholen
Basissch Maria
Scholen
De Uilenbrink
Scholen
de Zonnebloem
Scholen
De Wissel
Scholen
De Wingerd
Scholen
De Weijerwereld
Scholen
De Wegwijzer
Scholen
De Vuurvogel
Scholen
De Vrije School Groningen Onderbouw
Scholen
de Verwondering
Scholen
De Trompetter
Scholen
De Parkschool
Scholen
De Tragellijn
Scholen
De Tovercirkel
Scholen
De Toorts
Scholen
De Tandem
Scholen
De Schatgraaf
Scholen
De Roos
Scholen
De Regenboogschool
Scholen
De Raamdonk
Scholen
Dalton Integraal Kindcentrum De Overlaat
Scholen
Antoniusschool (Maashees)
Scholen
’t Kleurenbos
Scholen
Basisschool Sint Jozef
Scholen
Basisschool St Paulus
Scholen
Basisschool St Paschalis
Scholen
Basisschool St Martinus
Scholen
Basisschool St Ludgerus
Scholen
Basisschool St Jan Baptist
Scholen
Basisschool Sprankel
Scholen
Basisschool Sint Mauritius
Scholen
Basisschool Sint Jozef
Scholen
Basisschool Sint Joris
Scholen
Basisschool Sterrebos
Scholen
Basisschool Sint Albertus
Scholen
Basisschool Pius X
Scholen
Basisschool Pieter de Jong: locatie Kempenaer & Pythagoras
Scholen
Basisschool Petrus Canisius
Scholen
Basisschool Pater Eymard
Scholen
Basisschool Op Weg
Scholen
Basisschool Op de Heuvel
Scholen
Basisschool Nour
Scholen
Basisschool St Willibrordus
Scholen
Basisschool t Panorama
Scholen
Christelijke Basisschool De Wijzer
Scholen
Bredeschool Het Kleurrijk
Scholen
Christelijke Basisschool de Paasberg
Scholen
Arnhemse Montessorischool te Arnhem
Scholen
Christelijke Basisschool Adelbrecht Windekind
Scholen
Christelijke Basischool Het Klinket
Scholen
BS De Witte Vlinder
Scholen
Bs De Vier Heemskinderen
Scholen
BS De Regenboog (lokatie Cuijk & Schaijk)
Scholen
BS De Kleine Weide
Scholen
Brede School St. Martinus
Scholen
Basisschool t Startblok
Scholen
Brede School De Oversteek
Scholen
Brede School De Ontdekking
Scholen
Bernulphus-School
Scholen
Bernard Lievegoed School
Scholen
Basisschool Zilverlinde
Scholen
Basisschool Vrije School Almelo
Scholen
Basisschool Vossenburcht
Scholen
Basisschool Toon
Scholen
’t Schrijverke
Schoolbesturen
Stichting Vrije Scholen Athena (getekend door Pallas)
Schoolbesturen
Algemeen Basisonderwijs Rijnwaarden
Schoolbesturen
Filios Scholengroep
Schoolbesturen
Stichting Sint Josephscholen
Schoolbesturen
SAAM
Schoolbesturen
Delta Scholengroep (SKCPO Delta)
Schoolbesturen
Delta Scholengroep
Schoolbesturen
Kans & Kleur
Schoolbesturen
Conexus
Schoolbesturen
Conexus
Schoolbesturen
Liemers Novum
Schoolbesturen
Optimus Primair Onderwijs
Schoolbesturen
Protestants Christelijke Basisschool De Klokkenberg
Schoolbesturen
Flores Onderwijs
Schoolbesturen
Simonscholen
Schoolbesturen
Stichting R.K. Onderwijs Lent (SRKOL)
Schoolbesturen
SKOV Onderwijs
Schoolbesturen
SPCOB
Schoolbesturen
SPO Condor
Schoolbesturen
St. Invitare Openbaar Onderwijs
Schoolbesturen
St. Lijn 83 PO
Schoolbesturen
St. SBO Schilderspoort
Schoolbesturen
Stichting Groeisaam
Schoolbesturen
Stichting Kindergemeenschap Albert Schweitzer
Schoolbesturen
Stichting Pallas
Schoolbesturen
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek
Schoolbesturen
 Innerwaard Integrale Kindcentra