Logo: Reformatorische Academische Opleidingsschool (RAOS)
VO

Reformatorische Academische Opleidingsschool (RAOS)

Aantal studenten partnerschap
304
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Kenmerkend voor ons partnerschap is de sterke verbinding tussen het werkveld en het opleidingsinstituut. Dat hangt samen met twee andere karakteristieken van ons partnerschap: de kleinschaligheid en onze christelijke identiteit. Doordat we een klein partnerschap zijn, hebben we veel contact met elkaar. We werken allemaal vanuit dezelfde overtuigingen en delen onze identiteit. Daardoor hebben onze partners een gedeelde visie op de lerende leraar en op de leeromgeving.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?
 • Wij ontwikkelen het opleidingscurriculum echt samen.
 • Een sterk element van onze samenwerking is onze praktische gerichtheid. Naast het belang van theoretische achtergronden en wetenschappelijke inzichten, hechten wij veel waarde aan de toepasbaarheid daarvan in de praktijk.
 • Elke partner heeft een centrale coördinator die de betreffende opleidingslocaties aanstuurt. Deze ‘schoolopleiders-plus’ vormen samen een kernteam en ontmoeten elkaar zeer regelmatig in overlegdagen, waardoor de samenwerking en de uitvoering in de praktijk goed zijn geborgd.
 • Schoolopleiders, werkplekbegeleiders en onderzoeksbegeleiders zijn gekwalificeerd en gecertificeerd. Er zijn jaarlijks één of meer nascholingsdagen, waar netwerken en samen professionaliseren centraal staan.
Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?

Onze speerpunten (streefdoelen) voor de komende planperiode (2022 – 2026) hebben we vastgesteld op basis van een enquête onder alle gremia binnen ons partnerschap. Deze streefdoelen staan in relatie tot (één van) de vier waarborgen (tussen haakjes genoemd):

 • Rol werkplekbegeleider
  Onderzoek doen naar waardering voor de rol van de werkplekbegeleider met het doel te komen tot een herwaardering van deze rol (organisatie).
 • Leeromgeving
  Onderzoek doen naar de waardering van de generieke colleges met het doel deze zodanig te verbeteren dat theorie en praktijk beter op elkaar aansluiten (leeromgeving).
 • Kwaliteit
  Professionalisering van de RAOS-functionarissen door middel van kwaliteitsdialogen binnen en buiten het partnerschap. Ook wordt hierdoor kennis gedeeld met externen die hun voordeel hiermee kunnen doen (kwaliteitscultuur).
 • Visiebijeenkomsten
  Onze visie op opleiden delen met studenten en alle leden van het opleidingsteam in bijeenkomsten over het nieuwe beleidsdocument (waarin het beroepsprofiel is opgenomen). Doel is dat het beleidsdocument wordt geïnternaliseerd en het uitgangspunt is bij verdere ontwikkeling (lerende leraar).
Contactgegevens
Kamperstraatweg 1a
8265 PA Kampen
Website
Contactpersoon
Corne van der Maas
Programmaleider
06-20736348

Partners

Lerarenopleidingen
Driestar hogeschool
Scholen
Driestar College
Scholen
Gomarus Scholengemeenschap
Scholen
Jacobus Fruytier scholengemeenschap
Scholen
Passie Utrecht
Scholen
Pieter Zandt scholengemeenschap
Scholen
Van Lodenstein College
Scholen
Wartburg College