VO
Aspirant

PILOTS

Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?
  • Onze aspirant opleidingsschool is het eerste vo-partnerschap waarin het speciaal onderwijs participeert. We zijn er trots op dat we er werk van maken om speciaal onderwijs in de lerarenopleiding te integreren.
  • Inzet is altijd om de juiste match te maken tussen de stageplaats en de leervraag van de docent in opleiding.
  • Bij het inductieprogramma betrekken wij ook de HR-afdelingen van de schoolbesturen.
  • Alle deelnemende besturen vertegenwoordigen het openbaar onderwijs.
Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Wij hebben themagroepen in het leven geroepen, die zijn verbonden aan de vier kwaliteitswaarborgen van het Kwaliteitskader. In deze themagroepen zijn opleiders (van instituut en school), maar ook de schoolbesturen vertegenwoordigd. De themagroepen werken bepaalde aspecten van de waarborgen uit. Op deze manier hebben alle partners een inbreng. Maar ook vormen de themagroepen een platform waar de partners van elkaar leren. Bijvoorbeeld: in de themagroep ‘de onderzoekende leraar’ is de Universiteit van Twente in de lead en worden scholen die op dit gebied nog niet zo ver zijn meegenomen. De themagroep is dus een instrument om het curriculum verder te ontwikkelen en tegelijkertijd van elkaar te leren.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Integratie van het speciaal onderwijs in het opleidingscurriculum.
  • De rol van onderzoek in de lespraktijk van de docent.
  • Kwaliteitsontwikkeling van het samen opleiden.
Contactgegevens
Tiemeister 20
7541 WG Enschede
Website
Contactpersoon
Hein Nijkamp
Programmaleider

Partners

Lerarenopleidingen
Universiteit Twente
Lerarenopleidingen
Hogeschool Windesheim
Scholen
Attendiz
Scholen
De Waerdenborch
Scholen
Het Stedelijk
Scholen
OSG Hengelo
Scholen
Reggesteyn