PO

Partnerschap Samen

Jaar van oprichting
01-01-2020
Organogram
Bekijk
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?
  • Uniek is dat er in ons po-partnerschap twee hogescholen – Windesheim en KPZ – participeren.
  • Wij brengen onze studenten vaardigheden bij om als leraar om te kunnen gaan met complexe vraagstukken waaronder de grootstedelijke context. Ons partnerschap bevindt zich in Flevoland (Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde en Noord-Veluwe). Lelystad en Almere hebben te maken met grote maatschappelijke uitdagingen, zoals armoede, laaggeletterdheid en gedragsproblematiek. Voor die context rusten wij onze studenten toe.
  • Wij werken interprofessioneel. Dat houdt in dat we op de opleidingsscholen leerteams formeren van alle studenten die op de school stage lopen, ook studenten die een opleiding volgen aan een instituut dat niet deelneemt aan ons partnerschap. In het leerteam leren zij samen te werken aan de ontwikkeling van hun eigen expertise en aan schoolontwikkeling.
Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

De naam van ons partnerschap – SAMEN – is veelzeggend. We werken op alle niveaus, van mentor tot bestuurder, samen en op strategisch, tactisch en operationeel niveau leren we zoveel mogelijk in cross overs met en van elkaar (boundary crossing). Een voorbeeld hiervan is de mentorenopleiding, die in een train-de-trainer constructie wordt uitgevoerd, en waarin de curricula van beide opleidingen samen komen. Uniek is dat de twee participerende hogescholen hun curricula met elkaar hebben gedeeld en de visies hebben afgestemd. Daar is nog veel in te ontwikkelen, maar de wil om met elkaar te delen en samen te werken is groot.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • De train-de-trainer constructie van de mentorenopleiding verder uitwerken, optimaliseren én koppelen aan de kwaliteitswaarborgen van het Kwaliteitskader.
  • De opleiding tot schoolopleider verbeteren (in een cross over).
  • Onderzoeken hoe we leerkrachten nog beter kunnen toerusten voor de complexe maatschappelijke vraagstukken in onze regio, bijvoorbeeld door het programma ‘Urban Teacher’ van Windesheim als gezamenlijke minor aan te bieden.
  • Onderzoeken hoe we alle lagen binnen het partnerschap – en met name studenten – nóg beter kunnen betrekken bij ontwikkelingen. Dus ook: samen ontwikkelen.
Contactgegevens
Meentweg 14
8224 BP Lelystad
Contactpersoon
Saskia Maatman
Projectleider partnerschap Samen
0320 225 040

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool Windesheim Zwolle
Lerarenopleidingen
Hogeschool Windesheim Almere
Lerarenopleidingen
Hogeschool KPZ
Scholen
Kindcentrum Warande Lelystad
Scholen
KBS De Golfslag Swifterbant
Scholen
IKC De Woudreus Almere
Scholen
IKC Toermalijn Lelystad
Scholen
Jenaplan Lispeltuut Lelystad
Scholen
Jenaplan St.Franciscus Nunspeet
Scholen
Jenaplanschool Gabriel Putten
Scholen
KBS Alfons Ariens Harderwijk
Scholen
KBS Bassischool Het Zonnewiel Almere
Scholen
KBS Crescendo Almere
Scholen
KBS De Lettertuin Almere
Scholen
KBS Wolderweide Harderwijk
Scholen
Phanta Rhei, openbare basisschool Zeewolde
Scholen
KBS De Toekomst Dronten
Scholen
KBS De Wingerd Biddinghuizen
Scholen
KBS De Zonnewijzer Dronten
Scholen
KBS Jenaplan De Klimboom Dronten
Scholen
KBS Jenaplan Laetare Lelystad
Scholen
KBS Panta Rhei Almere
Scholen
KBS Pirouette Almere
Scholen
KBS De Loofhut Almere
Scholen
Agnieten-school, Jenaplan en hoogbegaafdheidsonderwijs Elburg
Scholen
De Dukdalf, openbare basisschool Dronten
Scholen
Het Wilgerijs, samenwerkingsschool Dronten
Scholen
Basisschool Dominicus Savio Harderwijk
Scholen
Basisschool Het Wold, openbare basisschool Zeewolde
Scholen
c.b.s. 3sprong Lelystad
Scholen
c.b.s. De Schakel Lelystad
Scholen
Daltonschool Jeanne dArc Het Harde
Scholen
De Boeier Lelystad
Scholen
De Brandaris, samenwerkingsschool Dronten
Scholen
De Droomspiegel Almere
Scholen
De Finnjol Lelystad
Scholen
De Kring Lelystad
Scholen
De Meander Lelystad
Scholen
De Poolster/Brink Lelystad
Scholen
De Schatkamer, openbare daltonschool Biddinghuizen
Scholen
De Tjotter Lelystad
Scholen
De Vuurtoren Lelystad
Scholen
De Windroos Lelystad
Scholen
Flevosprong, openbare basisschool Dronten
Scholen
Het Kristal Almere
Scholen
Azc De Vlieger Dronten
Schoolbesturen
SKO Flevoland en Veluwe
Schoolbesturen
Ante
Schoolbesturen
SCPO Lelystad
Schoolbesturen
Stichting schOOL