Logo: Partnerschap Samen Opleiden regio West-Brabant
PO

Partnerschap Samen Opleiden regio West-Brabant

Datum van oprichting
01-01-2006
Jaar van erkenning
2006
Aantal studenten parterschap
442
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Sinds 2021 is ons partnerschap uitgebreid en zijn alle po-stichtingen in de regio West-Brabant hierbij betrokken en/of aangesloten als (aspirant) lid.

In ons partnerschap staan de volgende uitgangspunten centraal:

  • Wij hechten veel waarde aan een duurzame samenwerking. Wij ontwikkelen in co-creatie onderwijs en we leren van en met elkaar.
  • We stellen de professionele identiteitsontwikkeling van de (aankomende) leraar centraal. Studenten krijgen mogelijkheden om te differentiëren, zich te specialiseren en ervaringen op te doen in diverse onderwijspraktijken. Zo doorlopen zij hun eigen leerroute. We stimuleren het leren van en met elkaar.
  • We stimuleren een oplossingsgerichte houding, het onderzoekend en reflectief vermogen en zorgen binnen het partnerschap voor een veilig leerklimaat.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Wij hebben als partnerschap een gedeelde ambitie om door middel van een duurzame samenwerking gezamenlijk het onderwijs in de regio te versterken en door te ontwikkelen. Vanuit de overtuiging dat onderwijs- en beroepsontwikkeling een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, werken de partners intensief samen. Dat betekent dat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het leren en opleiden van studenten én voor samenwerking met actoren die nodig zijn om tot deze kwaliteit van leren te komen. Hiervoor zijn diverse bovenschoolse en bestuurlijke samenwerkingsstructuren opgezet.

Het uiteindelijke doel is dat er tussen het werkveld en de opleiding op alle niveaus intensief wordt samengewerkt ten behoeve van de ontwikkeling van de studenten en dat opleiding en werkveld optimaal van elkaar leren en bijdragen aan elkaars professionalisering.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?

De komende jaren staan in het teken van de uitbreiding van ons partnerschap. Samen gaan we ervoor zorgen dat alle partners aansluiten en het partnerschap met elkaar verder uitbouwen en uitdiepen. In 2022 zijn we gestart met een traject om het beroepsbeeld en onze visie op opleiden en professionaliseren te herijken om te komen tot een gezamenlijk en gedragen visie en beroepsbeeld. De komende jaren staan in het teken van betekenis geven aan deze visie en deze in co-creatie te vertalen naar de kwaliteitswaarborgen.

Contactgegevens
Reduitlaan 31
4814 DC Breda
Contactpersoon
Marc Neefs
Programmaleider

Partners

Lerarenopleidingen
Avans Hogeschool Breda
Scholen
’t Carillon (aspirant-lid)
Scholen
KPO BS De Watermolen
Scholen
KPO BS De Klaverweide
Scholen
KPO BS De Linde
Scholen
KPO BS De Saffier
Scholen
KPO BS De Stappen
Scholen
KPO BS De Vlindertuin
Scholen
KPO BS Heilig Hart
Scholen
KPO BS Fatima
Scholen
KPO BS De Cortendijck
Scholen
KPO BS Het Talent
Scholen
KPO BS Jeroen Bosch
Scholen
KPO BS Joseph
Scholen
KPO BS Lavoor – Morelberg
Scholen
KPO BS Lavoor, loc. Heulberg
Scholen
KPO BS De Heiberg
Scholen
KPO BS De Appel
Scholen
KPO BS De Blokwei
Scholen
Kbs John F. Kennedy (aspirant-lid)
Scholen
Kbs De Werft (aspirant-lid)
Scholen
Kbs De Wisselaar (aspirant-lid)
Scholen
KBS De Zandberg AOS
Scholen
KBS Eerste Rit
Scholen
Kbs Effen (aspirant-lid)
Scholen
Kbs Jacinta (aspirant-lid)
Scholen
KBS Maria Regina
Scholen
KPO SBO De Sponder
Scholen
KBS Olympia
Scholen
KBS Petrus en Paulus
Scholen
KBS Sinte Maerte
Scholen
KBS St. Joseph
Scholen
Kindcentrum JIJ (aspirant-lid)
Scholen
KPO BS Berkenveld
Scholen
KPO BS Vondel
Scholen
KPO SO De Kameleon
Scholen
Kbs De Wegwijzer (aspirant-lid)
Scholen
St. Annaschool in Zundert (aspirant-lid)
Scholen
Petrus en Paulus, Dinteloord (aspirant-lid)
Scholen
Prinsenbos (aspirant-lid)
Scholen
Regenboog (aspirant-lid)
Scholen
RK Ons SBO
Scholen
SBO De Driemaster
Scholen
SO Het Kasteel
Scholen
St. Antoniusschool in Klein- Zundert (aspirant-lid)
Scholen
OBS Willem de Zwijger (aspirant-lid)
Scholen
St. Caecilia (aspirant-lid)
Scholen
St. Martinusschool
Scholen
Ste Marie, Huijbergen (aspirant-lid)
Scholen
Vinkenbos (aspirant-lid)
Scholen
VSO Breda College (aspirant-lid)
Scholen
Zonnebloem Zundert (aspirant-lid)
Scholen
OMBS ZIEZO (aspirant-lid)
Scholen
OBS het Palet (aspirant-lid)
Scholen
Laurentius (aspirant-lid)
Scholen
OBS De Boemerang (aspirant-lid)
Scholen
Lavoor HGB
Scholen
Mattheusschool (aspirant-lid)
Scholen
Montessori+ (aspirant-lid)
Scholen
Noordster (aspirant-lid)
Scholen
OBS Bergop (aspirant-lid)
Scholen
OBS De Baayaert (aspirant-lid)
Scholen
OBS De Gezellehoek (aspirant-lid)
Scholen
OBS De Wingerd (aspirant-lid)
Scholen
OBS De Klimroos (aspirant-lid)
Scholen
OBS De Linde (aspirant-lid)
Scholen
OBS De Regenboog (aspirant-lid)
Scholen
OBS De Singel (aspirant-lid)
Scholen
OBS De Springplank (aspirant-lid)
Scholen
OBS De Wending (aspirant-lid)
Scholen
Kbs De Weilust (aspirant-lid)
Scholen
Kbs Helder Camara (aspirant-lid)
Scholen
Kbs De Weerijs (aspirant-lid)
Scholen
De Klokkebei (aspirant-lid)
Scholen
De Hasselbraam (aspirant-lid)
Scholen
De Hofstee (aspirant-lid)
Scholen
De Jozefschool in Wernhout (aspirant-lid)
Scholen
De Kameleon B
Scholen
De Klaverhoek (aspirant-lid)
Scholen
De Klim Op, Hoogerheide (aspirant-lid)
Scholen
De Koperakker Rijsbergen (aspirant-lid)
Scholen
De Elsenhof (aspirant-lid)
Scholen
De Kornalijn Bergen op Zoom (aspirant-lid)
Scholen
De Kring (aspirant-lid)
Scholen
KBS De Spoorzoeker
Scholen
De Leest (aspirant-lid)
Scholen
De Mortel (aspirant-lid)
Scholen
De Muldersteeg Oosterhout (aspirant-lid)
Scholen
De Fakkel Roosendaal (aspirant-lid)
Scholen
De Driesprong (aspirant-lid)
Scholen
De Peppel, Dussen (aspirant-lid)
Scholen
BS De Toermalijn
Scholen
Basisschool de Spindel (aspirant-lid)
Scholen
Basisschool de Uilenpoor (aspirant-lid)
Scholen
Bernardusschool (aspirant-lid)
Scholen
BS De Biezenhof
Scholen
BS De Grebbe
Scholen
BS De Klinkert
Scholen
BS TaLente
Scholen
De Borghoek, Bergen op Zoom (aspirant-lid)
Scholen
BS Uniek
Scholen
d’n Overkant (aspirant-lid)
Scholen
De 4 Heemskinderen (aspirant-lid)
Scholen
De Aventurijn (aspirant-lid)
Scholen
De Biekorf, Geertruidenberg (aspirant-lid)
Scholen
De Bolderik, Hank (aspirant-lid)
Scholen
De Neerhof (aspirant-lid)
Scholen
De lage weide (aspirant-lid)
Scholen
Zonzeel (aspirant-lid)
Scholen
Kbs De Burchtgaarde (aspirant-lid)
Scholen
Harten4 (aspirant-lid)
Scholen
Heilinde (aspirant-lid)
Scholen
Het Kompas (aspirant-lid)
Scholen
IKC Lodijke
Scholen
De Pontus (aspirant-lid)
Scholen
Kbs De Boomgaard (aspirant-lid)
Scholen
Kbs De Driezwing (aspirant-lid)
Scholen
Fortuna, Hoogerheide (voorheen bs de Stappen) (aspirant-lid)
Scholen
KBS De Griffioen
Scholen
Kbs De Horizon (aspirant-lid)
Scholen
KBS De Kievitsloop
Scholen
Kbs De Liniedoorn (aspirant-lid)
Scholen
Kbs De Parel (aspirant-lid)
Scholen
Kbs De Rosmolen (aspirant-lid)
Scholen
Fortuna, Woensdrecht (voorheen bs de Poorte) (aspirant-lid)
Scholen
IKC Sancta Maria
Scholen
Dobbelsteen (aspirant-lid)
Scholen
De Vindplaats (aspirant-lid)
Scholen
Den Duin (aspirant-lid)
Scholen
De Stuifhoek (aspirant-lid)
Scholen
De Toermalijn (aspirant-lid)
Scholen
De Toverlaars (aspirant-lid)
Scholen
De Tweesprong (aspirant-lid)
Scholen
De Springplank (aspirant-lid)
Scholen
De Springplank (aspirant-lid)
Scholen
De Vuurvlinder, Geertruidenberg
Scholen
De Wegwijzer in Achtmaal, (aspirant-lid)
Scholen
De Wildert (aspirant-lid)
Scholen
De Wildschut (aspirant-lid)
Scholen
De Singel Breda (aspirant-lid)
Scholen
De Zeggewijzer (aspirant-lid)
Schoolbesturen
Stichting Markant Onderwijs (aspirant-lid)
Schoolbesturen
Stichting Uniek (aspirant-lid)
Schoolbesturen
Stichting Tangent (aspirant-lid)
Schoolbesturen
Stichting Samen Onderwijs Maken (aspirant-lid)
Schoolbesturen
Stichting Primair Onderwijs in de gemeente Zundert (aspirant-lid)
Schoolbesturen
Stichting OBO West-Brabant (aspirant-lid)
Schoolbesturen
Borgesius Stichting
Schoolbesturen
Stichting LeerSaam (aspirant-lid)
Schoolbesturen
Stichting Katholiek Onderwijs Ginneken (aspirant-lid)
Schoolbesturen
Stichting Katholiek Onderwijs Etten-Leur (aspirant-lid)
Schoolbesturen
Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen (aspirant-lid)
Schoolbesturen
Stichting De Waarden (aspirant-lid)
Schoolbesturen
Lowys Porquinstichting, Stichting voor Katholiek en Protestants Christelijk Onderwijs
Schoolbesturen
SKO Het Groene Lint (aspirant-lid)
Schoolbesturen
INOS, Stichting voor Katholiek Onderwijs
Schoolbesturen
Koraal West-Brabant / Stichting Het Driespan (aspirant-lid)
Schoolbesturen
KPO Roosendaal

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews
22 mei 2022

Nemen er op dit moment 4 besturen deel aan het partnerschap Samen Opleiden regio West-Brabant, als alles volgens plan verloopt zijn in 2025 alle 29 po-besturen in de regio bij het partnerschap aangesloten. Marianne van Meel (projectleider) vertelt over dit uitbreidingstraject.