Logo: Opleidingsschool mijnplein-KPZ
PO

Opleidingsschool mijnplein-KPZ

Jaar van oprichting
01-09-2009
Jaar van erkenning
2011
Aantal studenten partnerschap
145
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Ons partnerschap bestaat uit schoolbestuur mijnplein en opleidingsinstituut Hogeschool KPZ (hierna: KPZ). Dat de 18 deelnemende opleidingsscholen zich hoofdzakelijk bevinden in twee gemeentes, betekent dat er sprake is van korte lijnen, zowel op bestuurlijk/coördinerend niveau als op werkveldniveau. De strategische agenda’s van het schoolbestuur en de opleiding zijn vervlochten. Er is sprake van een waarderende cultuur waarin nadruk ligt op positieve ervaringen, ambities en succesfactoren in het proces en de werkwijze van het Samen Opleiden en Professionaliseren.
Onze pioniersgeest resulteert bijvoorbeeld in de sterker wordende onderzoekscultuur op steeds meer deelnemende scholen. Dat we veel aandacht besteden aan interprofessionaliteit zie je terug in de leerteams en in de samenwerking met kindcentra en andere opleidingen, zoals het mbo.
Al onze opleiders, begeleiders en beoordelaars zijn gecertificeerd.
Wij investeren in de scholing/professionalisering van zittende professionals.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?
 • Er heerst in ons partnerschap een ‘samen-cultuur’. Collega’s kennen elkaar en zijn gemakkelijk benaderbaar. Als de situatie erom vraagt, denken we pro-actief en oplossingsgericht met elkaar mee. Ook ontwikkelen wij samen, op basis van gelijkwaardigheid, het curriculum en trainingen.
 • Wederzijdse zichtbaarheid en aanwezigheid bij overleggen en presentaties is de norm voor mijnplein en KPZ.
 • Via detachering kunnen leraren van opleidingsscholen als instituutsopleider worden aangesteld om als zodanig studenten te begeleiden in de praktijk. Deze leraren maken deel uit het begeleidingsteam van KPZ.
 • Dankzij het feit dat wij een van de vier partnerschappen zijn waarin KPZ participeert, werken wij ook partnerschap-overstijgend samen.
Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
 • Bovenschools werken
  We stimuleren dat scholen zodanig met elkaar samenwerken dat schoolopleiders en onderzoekscoördinatoren bovenschools inzetbaar zijn. Ook de expertise vanuit de scholen/KPZ, en op termijn ook vanuit andere opleidingen, willen we meer bovenschools gaan inzetten om het onderwijs en het curriculum te verrijken.
 • Lerende cultuur
  Professionals kunnen een leven lang leren en kunnen hierbij een beroep doen op andere professionals/collega’s die hen begeleiden en coachen. Zo creëren we een cultuur waar fouten maken mag en waar de professional zelf eigenaar is van zijn persoonlijke groei.
 • Onderzoek
  Wij streven ernaar dat er over vijf jaar op meerdere scholen/kindcentra langdurig onderzoek wordt gedaan.
Contactgegevens
Monumentstraat 55A
8102 AK Raalte
Website
Contactpersoon
Edith ten Berge
Programmamanager SO&P - Hogeschool KPZ
0384217425

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool KPZ
Scholen
Basisschool Op Weg
Scholen
PCBO De Korenaar
Scholen
Kindcentrum Adwaita
Scholen
Kindcentrum Het Palet
Scholen
Mijnpleinschool Wijhe
Scholen
OBS De Blokstoeke
Scholen
OBS De Marke
Scholen
OBS De Parkenschool
Scholen
OBS De Schakel
Scholen
OBS Het Web
Scholen
PC Jenaplanschool De Ontdekking
Scholen
PC Montessorischool Passe-Partout
Scholen
PCBO De Ploeg
Scholen
BS Oostenwind
Scholen
PCBO De Regenboog
Scholen
PCBO Het Kompas
Scholen
RK/PC Basisschool IJsselwijs
Scholen
SBO De Boemerang
Scholen
SBO De Horizon
Scholen
Sint Victor
Scholen
SO De Zonnehof / VSO Hofplein
Scholen
St. Bernardus
Scholen
St. Jozefschool Nieuw Heeten
Scholen
Sterrenschool Apeldoorn
Scholen
KDS De Dolfijn
Scholen
KC De Bolster
Scholen
KBS St. Cyriacus
Scholen
KBS De Korenbloem
Scholen
Daltonschool Weemewereld
Scholen
De Willibrordusschool
Scholen
Gerardus Majella
Scholen
Hertog van Gelre
Scholen
IBS De Steenuil
Scholen
IBS De Zonnewijzer
Scholen
Jenaplanschool De Korf
Scholen
KBS St. Antonius
Scholen
Jenaplanschool De Mheen
Scholen
KBS De Linderte
Scholen
De Langewieke
Scholen
KBS De Triangel
Scholen
KBS De Vijf-er
Scholen
KBS De Wingerd
Scholen
KBS Esmoreit
Scholen
KBS Gerardus Majella
Scholen
CBS De Gouden Emmer
Scholen
BS Rietkraag
Scholen
KBS Klim-Op
Scholen
KBS Sancta Maria
Scholen
KBS Sint Bernadette
Scholen
De Talenter
Schoolbesturen
PCBO Apeldoorn
Schoolbesturen
SKOT
Schoolbesturen
De Veluwse Onderwijsgroep
Schoolbesturen
mijnplein
Schoolbesturen
Leerplein055
Schoolbesturen
Stichting Varietas

Kennisbank

3 april 2023

De Linderte is al vanaf het begin van Samen Opleiden een academische opleidingsschool (AOS) en houdt zich sinds die tijd bezig met het doen van onderzoek. Nu De Linderte onderzoeksschool is, heeft de school een voortrekkersrol in het netwerk van Samen Onderzoeken. Een mooi voorbeeld van een ‘goodpractice’ school die andere scholen kan inspireren en […]