PO
Aspirant

Partnerschap Lang Leve(n) Leren!

Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?
 • Ons partnerschap bevindt zich rondom de Veluwe en is gekenmerkt door een diversiteit aan contexten (denominatie, visie, e.d.).
 • Lang Leve(n) Leren: we willen bijdragen aan een leven lang leren en leiden studenten op tot professionals met een onderzoekend en ontwerpend vermogen.
 • Wij hebben de gezamenlijke ambitie om studenten toekomstbestendig op te leiden tot wendbare en positief kritische leraren. We zijn ons bewust van de kwetsbaarheid van studenten en startende leraren op dit moment (lerarentekort) en hebben oog voor de rechten van studenten en voor onze plichten als opleider.
 • Kwaliteit en kwantiteit gaan samen. Dat betekent dat we leraren kwalitatief goed opleiden, maar bijvoorbeeld ook zorgen dat we genoeg bekwame leraren afleveren.
 • We hebben gezamenlijk leeruitkomsten vastgesteld, die contextspecifiek kunnen worden gerealiseerd.
 • We plaatsen de student op basis van opleidingseisen, leervragen en specifieke kenmerken van de leerwerkplek.
Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?
 • Gelijkwaardigheid
  We werken samen op basis van gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid. We doorlopen in onze samenwerking steeds de volgende stappen: informeren, consulteren, kalibreren (afstemmen) en evalueren. Omdat we ons als partnerschap nog in de startfase bevinden, is informeren heel belangrijk. Het consulteren en kalibreren gebeurt bijvoorbeeld in klankbordgroepen.
 • Constructief
  Gezien de grote diversiteit in contexten en achtergronden, is het heel belangrijk om goed te luisteren naar elkaar en in dialoog te blijven.
Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
 • Om kennis te ontwikkelen en te delen, werken wij aan de opzet van een expertisenetwerk.
 • Ons partnerschap richt zich nu eerst op het opleiden van leraren, maar wil in de toekomst ook de inductiefase en professionalisering van leraren meenemen.
 • De opleiding werkt momenteel aan een curriculumherziening. We willen parallel daaraan een samenhangend praktijkcurriculum ontwikkelen.
 • Professionals die in het samen opleiden een rol vervullen gaan we professionaliseren: mentoren, schoolopleiders, instituutsopleiders en directeuren.
 • Wij werken aan de ontwikkeling van een kwaliteitscultuur in samenwerking met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren.
Contactgegevens
Postbus 5375
6802 EJ Arnhem
Contactpersoon
Bjorn Wouters
Programmamanager
06-35625526

Partners

Scholen
C. van Leeuwen
Scholen
OBS De Nijenoord
Scholen
Kindcentrum Leerrijk
Scholen
Kindcentrum Sterrenbeek
Scholen
Koning Davidschool
Scholen
Montessori Kindcentrum De Plotter
Scholen
OBS De Expeditie
Scholen
OBS De Kameleon
Scholen
OBS De Lappendeken
Scholen
OBS De Parel
Scholen
Kindcentrum De Waaier
Scholen
OBS De Wensvogel
Scholen
OBS Koningin Emma
Scholen
OBS Sprankel
Scholen
ODS Daalhuizen
Scholen
PC Daltonschool Ichthus
Scholen
Sint Jozefschool
Scholen
Sint Victor
Scholen
St. Pancratius
Scholen
Dalton School Elst
Scholen
Kindcentrum Hagewinde
Scholen
Kindcentrum De Vossestaart
Scholen
De Fontein
Scholen
Daltonschool Prins Bernard
Scholen
Daltonschool Rhenen
Scholen
De Anhorst
Scholen
De Antoniusschool
Scholen
De Atlas Doorwerth
Scholen
De Atlas Renkum
Scholen
IKC Dorpsschool Roozendaal
Scholen
De Fakkel
Scholen
De Cuneraschool
Scholen
De Hietweide
Scholen
De Holtbanck
Scholen
De Marlijn
Scholen
De Poort
Scholen
De Prinses Margriet
Scholen
De Wegwijzer
Scholen
De Wiekslag
Scholen
IKC De Gong
Schoolbesturen
De Veluwse Onderwijsgroep
Schoolbesturen
PCBO Apeldoorn
Schoolbesturen
PCBO Rheden
Schoolbesturen
PPO De Link
Schoolbesturen
Scholengroep Veluwezoom
Schoolbesturen
SKOVV Ede
Schoolbesturen
Stichting Archipel