PO

Partnerschap Samen Opleiden, Professionaliseren en Innoveren Groningen – kop van Drenthe

Aantal studenten parterschap
180
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Ons partnerschap telt 8 besturen en één pabo (NHL Stenden hogeschool). Onze opleidingsscholen zijn over het algemeen klein (dorpsscholen), maar zijn zeer divers. Er zijn scholen met verschillende  denominaties en onderwijsconcepten, en er zijn scholen die specifieke aandachtsgebieden hebben, bijvoorbeeld meervoudige intelligentie, ELO of hoogbegaafdheid.

Wij hebben de scholen verdeeld in ‘opleidingsclusters’. Per cluster is er een (geschoolde) schoolopleider en een instituutsopleider. Streven is dat alle leerkrachten/mentoren die studenten begeleiden een scholing hebben gevolgd. We werken met jaargroepdoorbroken leergemeenschappen, waarin studenten van studiejaar 1 t/m 3 met elkaar samenwerken. De vierdejaars studenten sluiten aan bij programma’s voor startende leraren van het betreffende bestuur.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?
 • We werken samen in een netwerkstructuur, waarin alle lagen – ook directeuren en bestuurders – zijn betrokken. Alle gremia denken mee over het beleid en hebben een inbreng. De stuurgroep is niet sturend, maar vervult meer de rol van agendacommissie.
 • De school- en instituutsopleider werken intensief met elkaar samen. Zij begeleiden én beoordelen de studenten samen. Ze voeren samen assessments uit en hebben daarvoor een training gevolgd. De instituutsopleider is eens in de twee weken een dag bij het opleidingscluster aanwezig.
 • Omdat we ernaar streven dat studenten in een betekenisvolle context leren, werken zij in alle leerjaren aan ‘real live vraagstukken’. Hierbij wordt ook de omgeving van de school betrokken, bijvoorbeeld de bibliotheek.
 • We werken als partnerschap samen met de andere partnerschappen in Noord Nederland.
Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
 • 100% Samen Opleiden
  Het is onze ambitie dat in 2025 al onze studenten worden opgeleid op een opleidingsschool. Belangrijk aandachtspunt daarbij zijn de deeltijdstudenten.
 • Doorgaande lijn
  We werken de komende jaren aan de verdere uitwerking van de doorgaande lijn van startende leerkracht naar basisbekwame leerkracht.
 • Verbinding met mbo
  Gezien de uitbreiding van het aantal kindcentra, willen wij de komende jaren in het samen opleiden verbinding zoeken met het mbo.
Contactgegevens
Groningerstraat 96, Assen
9402 LL
Website
Contactpersoon

Partners

Lerarenopleidingen
NHL Stenden Hogeschool, Locatie Assen (gebouw de Eekhorst)
Lerarenopleidingen
NHL Stenden Hogeschool Pabo, Academische pabo, Itess
Scholen
CBS De Lichtbaak
Scholen
KC De Wegwijzer – Westerbork
Scholen
KC Speel en Leer SWS
Scholen
KC Prinses Beatrix – Beilen
Scholen
KC Het Octaaf
Scholen
KC Het Krijt
Scholen
KC Het Kompas – Assen
Scholen
KC Drijber
Scholen
KC De Scharmhof
Scholen
CDKC De Eshorst
Scholen
KC De Regenboog – Tweede Exoërmond
Scholen
KC De Marke
Scholen
Jenaplan KC De Kloostertuin Leonardo
Scholen
Dalton KC De Wingerd
Scholen
Dalton KC De Vaart
Scholen
CKC De Schutkampen
Scholen
CKC De Regenboog – Assen
Scholen
CDS De Borg
Scholen
SBO De Boei
Schoolbesturen
CKC Drenthe, Christelijke Basisscholen en Kindcentra

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews
27 januari 2023

Het po Partnerschap Samen Opleiden, Professionaliseren en Innoveren Groningen – kop van Drenthe is in de afgelopen jaren uitgebreid met de toetreding van nieuwe besturen. Het partnerschap wil verder groeien en heeft de ambitie om in 2025 alle studenten op te leiden via het concept Samen Opleiden. Er worden drie groeistrategieën verkend: groei binnen de […]