Logo: Educatief Partnerschap Zwolle e.o.-KPZ
PO

Educatief Partnerschap Zwolle e.o.-KPZ

Jaar van oprichting
01-09-2009
Jaar van erkenning
2011
Aantal studenten partnerschap
232
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

In 2023 heeft het Partnerschap EPZ e.o. een nieuwe samenstelling gekregen door de herschikking van de bestaande partnerschappen. Deze herschikking is gebaseerd op de onderwijsarbeidsmarktregio’s, zodat een logischer geografische verdeling van de besturen over de partnerschappen kon worden bewerkstelligd. Dit heeft ertoe geleid dat partnerschap EPZ e.o. een aantal nieuwe besturen kon verwelkomen en afscheid nam van drie andere schoolbesturen. Daarmee bestaat het Partnerschap uit acht schoolbesturen en Hogeschool KPZ, met in totaal 107 opleidingsscholen.

Het gebied is gelegen in een strook van de NOP tot de Veluwe. Wij bieden studenten een diversiteit aan leerwerkplekken: de scholen verschillen in denominatie, omvang en onderwijsconcept, en er nemen ook s(b)o-scholen en kindcentra deel aan ons partnerschap. De deelnemende besturen hebben hun eigenheid, maar weten elkaar te vinden rond relevante thema’s en inhouden, zodat er kruisbestuiving plaatsvindt. Elk bestuur heeft een eigen SO&P-overlegstructuur van schoolopleiders en schoolleiders. Daar sluit de programmamanager KPZ bij aan.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?
 • Er vindt op alle niveaus ontmoeting plaats: bestuurders, coördinatoren SO&P, schoolleiders, schoolopleiders, mentoren en instituutsopleiders.
 • Er is sprake van gelijkwaardigheid in het ontwikkelen van curriculum en trainingen. Bijvoorbeeld: er worden gezamenlijk mentorentrainers opgeleid, die vervolgens de mentoren van het eigen bestuur trainen in het opleiden, begeleiden en beoordelen van studenten, passend bij ontwikkelingen van het betreffende bestuur.
 • Via detachering kunnen collega’s van opleidingsscholen als instituutsopleider worden aangesteld om als zodanig studenten te begeleiden in de praktijk. Deze leraren maken deel uit van het begeleidingsteam van de hogeschool.
 • De projectcoördinatoren van de besturen hebben een eigen overleg, waar ze onderling zaken afstemmen.
 • Dankzij het feit dat wij een van de vier partnerschappen zijn waarin Hogeschool KPZ participeert, werken wij ook partnerschapoverstijgend samen.
Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
 • Doorgaande lijn opleiding-inductiefase
  Het inductieprogramma voor startende leraren wordt voor alle deelnemende scholen gezamenlijk (door-)ontwikkeld. Hiermee willen we de startende leraren een passend begeleidings- en ondersteuningsaanbod bieden.
 • Doorgaande lijn po-vo
  De komende jaren wordt geïnvesteerd in het leggen van een stevige verbinding naar elkaar, om aankomende leraren een passende leeromgeving te bieden met variatie in contexten van PO naar VO en op termijn ook MBO. Om die reden sluit ook Hogeschool Windesheim op termijn met de tweedegraads opleidingen aan bij dit partnerschap.
 • Kwaliteitscultuur
  Wij geven een eigen kleur aan het gezamenlijk opgestelde beroepsbeeld en de bijbehorende waarborgen, en werken continu aan de kwaliteit van het samen opleiden en professionaliseren, zowel op partnerschapsniveau als op bestuursniveau. We zetten het zelf ontwikkelde gesprekskader, enquêtes en de scan Opleiden in de School in om de kwaliteitscultuur binnen ons partnerschap te implementeren en te borgen.
 • Mentorentraining
  Om te bevorderen dat studenten op al onze scholen op een eenduidige manier worden begeleid en beoordeeld, wordt de mentorentraining partnerschapbreed uitgerold.
Contactgegevens
Jasmijnstraat 9
8302 CL Emmeloord
Website
Contactpersoon
Edith ten Berge
Programmamanager SO&P - Hogeschool KPZ
0384217425

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool KPZ
Scholen
SWS Paulusschool
Scholen
OBS De Korenbloem
Scholen
OBS De Vlonder
Scholen
OBS De Veste
Scholen
OBS De Toonladder
Scholen
OBS De Sprenge-Emst
Scholen
OBS De Sprenge
Scholen
OBS De Spreng
Scholen
OBS De Schovenhorst
Scholen
OBS De Octopus
Scholen
OBS De Markesteen
Scholen
OBS De Keerkring
Scholen
OBS Nieuwebrug
Scholen
OBS De Driesprong
Scholen
OBS De Bogen
Scholen
OBS De Arendshorst
Scholen
O.d.s. Engelenberg
Scholen
Montessori Sterrenschool
Scholen
Montessori Kindcentrum
Scholen
Kindercampus Trio Mundo
Scholen
Kindcentrum Kasteelhoeve
Scholen
Kindcentrum Heidepark
Scholen
Kindcentrum De Wieden
Scholen
Kindcentrum De Vlieger
Scholen
OBS Het Talent
Scholen
OBS Roderik van Voorst
Scholen
Kindcentrum De Marshof
Scholen
SBO De Vonder
Scholen
SWS Fondali
Scholen
SWS De Wending
Scholen
SWS De Sprang
Scholen
SWS De Kring
Scholen
SWS De Floreant
Scholen
SWS De Fladderiep
Scholen
Sprankel!
Scholen
Sint Andreasschool
Scholen
SBO Johan Seckel
Scholen
SBO Facet
Scholen
SBO De Sluis
Scholen
OBS Villa Nova
Scholen
SBO De Klimboom
Scholen
RKBS De Horizon
Scholen
Prins Willem Alexanderschool
Scholen
Praktijkschool De Maat
Scholen
Onderwijsroute 10-14
Scholen
Onderwijscentrum De Twijn
Scholen
OJS De Zevensprong
Scholen
Oec. BS De Wissel
Scholen
Oec. BS De Ark
Scholen
ODS Windkracht 10
Scholen
OBS Wonderwijs
Scholen
AZC De Vlieger
Scholen
Kindcentrum De Schatkamer
Scholen
Kindcentrum De Kubus
Scholen
De Ambelt
Scholen
KBS St. Martinus
Scholen
De Tweemaster
Scholen
De Springplank
Scholen
De Sint Bernardusschool
Scholen
De Oosterenk
Scholen
De Expeditie
Scholen
De Dennenkamp
Scholen
De Cantharel
Scholen
De Campherbeek
Scholen
De Boslust
Scholen
DBS De Wereldweide
Scholen
De Wingerd
Scholen
Daltonschool Jan Ligthart
Scholen
CBS Het Kompas
Scholen
CBS De Zaaier
Scholen
CBS De Wegwijzer
Scholen
CBS De Meele
Scholen
BS Het Noordermerk
Scholen
BS De Horsthoek
Scholen
BS De Gildeschool
Scholen
BS De Blerck
Scholen
Basisschool WestWijs
Scholen
Basisschool Sint Nicolaas
Scholen
De Wilgenburg
Scholen
De Uilenhorst
Scholen
DS De Bongerd
Scholen
Jenapleinschool Zwolle
Scholen
KBS St. Josephschool
Scholen
KBS Mgr. Zwijsen
Scholen
KBS Mariaschool
Scholen
KBS Het Atelier
Scholen
KBS Dr. Schaepmanschool
Scholen
KBS De Polhaar
Scholen
KBS De Kwinkslag
Scholen
KBS De IJsselster
Scholen
KBS De Boxem
Scholen
DS Innova
Scholen
KBS Albert Schweitzer
Scholen
Jenaplanschool Heerde
Scholen
Het Palet Hattem
Scholen
Integraal Kindcentrum Het Festival
Scholen
IKC IJsselhof
Scholen
IKC De Werkschuit
Scholen
Hoge Weerdschool
Scholen
Eerste Veluwse Montessorischool
Scholen
Florens Radewijnsschool
Scholen
Geert Groteschool
Scholen
Jenaplanschool De Phoenix
Scholen
Het Avontuur
Scholen
Het Palet Ommen
Schoolbesturen
Stichting Proo Noord-Veluwe, Schoolbestuur voor openbaar – algemeen toegankelijk – onderwijs
Schoolbesturen
Stichting Varietas
Schoolbesturen
Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ)
Schoolbesturen
Stichting Op Kop
Schoolbesturen
Stichting Leerplein055, voor openbaar (basis)onderwijs in Apeldoorn
Schoolbesturen
AVES, stichting voor primair onderwijs (fuseert in 2020)