VO

Opleidingsschool Zwolle e.o. (OSZ)

Jaar van oprichting
01-01-2006
Jaar van erkenning
2009
Aantal studenten partnerschap
585
Organogram
Bekijk
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Binnen ons partnerschap vinden studenten een gemêleerd onderwijsaanbod. Onze missie en visie zijn in grote lijnen gebaseerd op de Golden Circle van Simon Sinek waarin je nadenkt over het waarom, het hoe en het wat van hetgeen je onderneemt. Die vragen hebben we gekoppeld aan de letters van de afkorting van ons partnerschap: OSZ. De O staat daarbij voor opleiding en ontwikkeling van aankomende docenten; de S voor het samen opleiden en de Z voor de zorg voor een passende begeleiding. Vanuit strategisch oogpunt is het werken met een opleidingsschool in de regio Zwolle een belangrijk middel om op lange termijn zelf te kunnen voorzien in voldoende en goed opgeleid gekwalificeerd personeel (‘eigen kweekvijver’).

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Wij hebben een platte organisatiestructuur waarbij alle school- en instituutsopleiders binnen waarborgcommissies en daaruit voortvloeiende ontwikkelgroepen een belangrijke inbreng hebben om zo grote betrokkenheid bij de totale opleidingsschool te creëren. De lijntjes zijn kort door een duidelijk relatiebeheer vanuit Hogeschool Windesheim. Om de studenten een nog rijker beeld van het totale onderwijsveld te bieden, werken we sinds een paar jaar bovendien nauw samen met twee mbo-opleidingsscholen (ROC Landstede en Deltion College) binnen de stad Zwolle. Een stuurgroep bestaande uit coördinerende schoolopleiders van de opleidingsscholen en relatiebeheerders van Windesheim sturen het proces van verdere samenwerking aan.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Het nieuwe onderwijscurriculum van Hogeschool Windesheim vertalen naar en implementeren in onze opleidingsschool.
  • Streven hierbij is om het onderwijsprogramma steeds meer op de werkvloer aan te bieden waarbij een koppeling theorie-praktijk gemakkelijker te maken is.
  • Bovendien willen we het aanbod voor studenten flexibiliseren, waardoor zij meer een persoonlijke route kunnen volgen op weg naar startbekwaam docent. Dit alles vergt organisatorisch een grotere en soms andere inzet van schoolopleiders en instituutsopleiders.
Contactgegevens
Rechterland 1
8024 AH Zwolle
Contactpersoon
Geert Koers
Coördinerend schoolopleider
0649990562

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool Windesheim
Scholen
Agnieten college Nieuwleusen
Scholen
Morgen College in Harderwijk
Scholen
Vechtdal College Hardenberg
Scholen
Vechtdal College Dedemsvaart
Scholen
Thorbecke Scholengemeenschap – locatie Van Heesweg
Scholen
Thorbecke Scholengemeenschap – locatie Russelweg
Scholen
Thomas a Kempiscollege
Scholen
Talentstad Zwolle
Scholen
Meander College Zwolle
Scholen
Agnieten college Wezep
Scholen
JenaXL
Scholen
Ichthuscollege – Kampen
Scholen
Ichthus College – Dronten
Scholen
CSE Topsportacademie Nederland
Scholen
Carolus Clusius College Zwolle
Scholen
Agnieten College Zwartsluis
Scholen
Vechtdal College Ommen
Schoolbesturen
Landstede Groep
Schoolbesturen
Openbaar Onderwijs Zwolle