Logo: Opleidingsschool Zutphen
VO

Opleidingsschool Zutphen

Jaar van erkenning
2021
Aantal studenten partnerschap
182
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Opleidingsschool Zutphen heeft vijf pijlers:

 

  • Innovatief omgevingsgericht leren
  • Creatief denken en handelen in het onderwijs
  • Een kritisch onderzoekende houding aanleren
  • Verbinding maken tussen persoon, theorie en praktijk
  • Een gevarieerde kijk ontwikkelen op het onderwijsveld in een rijke leeromgeving

Met name de eerste twee pijlers zijn tekenend voor onze opleidingsschool: onze opleidingsscholen zijn ontwikkelingsgericht ingesteld en hebben dus ontwikkelingsgerichte docenten nodig die in staat zijn om eigentijds onderwijs vorm te geven. Om studenten daarvoor toe te rusten (omgevingsgericht werken en creatief denken en handelen) hebben we specifieke leerwerktaken ontworpen.

Pijler 3 t/m 5 zie je terug in al onze opleidingsscholen. Wij bieden studenten een diversiteit van leeromgevingen. Zo hebben we een Vrijeschool, tweetalig onderwijs en een school die werkt met het vernieuwende concept ‘Eigentijds onderwijs’.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

We werken intensief samen. Onze werkgroep komt maandelijks bijeen en werkt samen vanuit het principe van vernieuwend leren. Onze opleidingsschool werkt met kleine WPL-teams die verantwoordelijk zijn voor een bepaald stagetype. De kracht van ons partnerschap is dat we korte lijntjes hebben en snel schakelen. Hierdoor worden ideeën vaak al tijdens het proces gerealiseerd. De uitvoering wordt gezamenlijk geëvalueerd en op basis daarvan zo nodig verbeterd.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Mede doordat er een nieuwe partner is aangesloten (Het Rhedens), kijken we weer kritisch naar onze organisatie en waar we voor staan. We staan nog steeds achter onze pijlers. Ook de organisatie zoals hij nu staat, blijft komend schooljaar overeind.
  • De focus ligt volgend schooljaar op de kwaliteit van de werkplekbegeleider. We gaan bijvoorbeeld de start-, tussen- en eindbijeenkomsten voor werkplekbegeleiders anders inrichten. Ook gaan we het contact met werkplekbegeleiders intensiveren, bijvoorbeeld door hen in te zetten bij het ontwikkelen/uitvoeren van professionaliseringstrajecten.
Contactgegevens
Isendoornstraat 1
7201 NJ Zutphen
Website
Contactpersoon
Petra van den Berg
Programmaleider
06-24089599

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Lerarenopleidingen
Radboud Universiteit Nijmegen
Scholen
Eligant Lyceum
Scholen
Het Rhedens
Scholen
Isendoorn College
Scholen
Kompaan College
Scholen
Vrijeschool Zutphen VO
Schoolbesturen
De Vrije School Noord en Oost Nederland
Schoolbesturen
Het Rhedens
Schoolbesturen
Stichting Achterhoek VO
Schoolbesturen
Stichting Isendoorn